På skolebænken juni 2020Magt & Omsorg

Flere af vores medarbejdere har i Juni måned igen været på skolebænken, hvor de har fået undervisningen i magt og omsorg indenfor social og sundhedsområdet. 


Undervisningen har været leveret af vores meget faglig kompetente udbyder hos VIA University Campus Viborg og har haft en varighed af  i alt 4 kursus dage.


I løbet af de 4 undervisningsdage har vores medarbejdere har haft fornøjelse af både Marianne Træbing Secher, fagansvarlig for psykiatrien, Cand.Pæd.Phil. og lektor VIA, Christina Lebel, Lektor hos VIA og cand. jur. og Mette Dahl Laursen socialpædagog og underviser hos VIA.


Læs mere

UndervisningVi fokuser på medarbejderudvikling

Hos Trygt Miljø ønsker vi, at vores medarbejdere er fagligt dygtige og derfor altid har mulighed for faglig udvikling. Derfor tilbyder vi undervisning i de forskellige faglige metoder, vi mener, vores medarbejdere har behov for i praksis.


For at kunne tilbyde vores medarbejdere kvalitet og brede i vores undervisningstemaer, benytter vi både interne og eksterne undervisere, og kan derfor tilbyde undervisning af høj kvalitet. 


Hos Trygt Miljø er det et krav, at ansatte med og uden vagt-ID, har gyldigt førstehjælpskursus. Gyldighed er fornyelse inden for 2 år.


Nyt samarbejde januar 2020Resopti Webinar v/ Tina Risager

Tina Risager er uddannet sygeplejerske, og har derudover en cand. mag i læring og forandringsprocesser. Hun har en diplom i ledelse, og har været lektor ved VIA, hvor hun fortsat underviser på landets professionshøjskoler gennem sin virksomhed Resopti. Sideløbende har Tina Risager arbejdet med forsknings- og udviklingsopgaver i VIA Aldring og Demens, Center for forskning.


TIna skriver på sit website "Resopti arbejder med webinarer, foredrag, uddannelse, kompetenceudvikling, facilitering af forandrings- og samskabelsesprocesser i relation til både faglige og organisatoriske problemstillinger."


"De bærende værdier i Resopti er viden, erfaring og ordentlighed. Det viser sig ved, at Resopti tager afsæt i både evidens- og praksisbaseret viden og tror på transparente processer, der tilpasses den lokale kontekst. Succeskriteriet er, at ledelse og medarbejdere trives i processen og, at forandringen tilfører reel værdi i hverdagen."


Læs mere om Resopti her

Resopti hos Trygt Miljø

Tina Risager har stor viden og erfaring i arbejdet omkring og med demens. Denne faglige viden udbyder hun som webinar til både professionelle og til pårørende. Tina formår at undervise i et let forståeligt sprog, hvor faglige termer omsættes så det giver mening og forståelse for alle.


Tinas undervisning er ikke kun målrettet demens området, men er derimod meget alsidig i de faglige strømme. Derfor kan vi hos Trygt Miljø benyttes os af Tinas velkvalificerede faglige undervisning til både demens området, psykiatrien og meget mere.


Undervisningen tager blandt andet udgangspunkt i følgende emner:


 • Kommunikation med mennesker der har kognitive svækkelser, ex med emner som verbal, ekstraverbalt og nonverbalt sprog


 • Adfærdmæssige og psykiske symptomer ved demens, ex. med emner som BPSD Behavioral and psychological symptoms of dementia, sanser, sygdom, low arousal pædagogik, fysiske aktivitet m.m.


 • Personrettet omsorg, ex. med emner som ondartet socialpsykologi, positivt personarbejde og demensligningen


 • Viden om demens, ex. med emner som kognitive funktioner, hukommelse, sprog, rum og retning, opmærksomhed, problemløsning, regnefærdigheder og de fire hyppigste demenstyper


 • Konflikthåndtering med forståelse og konkretisering af konflikt, konflikttrappens enkelte trin, affektudbrudsmodellen


UndervisningTemaer

Vi benytter både interne og eksterne undervisere og tilbyder følgende undervisning i følgende områder.


 • Konflikthåndtering – grundlæggende teoretisk konflikthåndtering
 • Konflikthåndtering – konfliktnedtrappende samtaleteknikker
 • Konflikthåndtering – nænsomt nødværge
 • Voldsforebyggelse
 • Risikovurdering
 • Miljøterapi – fokus på hvilket niveau der arbejdes ud fra
 • Sanseintegration – fokus på sansestimulering der modvirker udadrettet adfærd
 • Empowerment – opnå følelse af kontrol og selvbestemmelse i eget liv
 • Etiske principper og værdigrundlag i arbejdet med et sårbart menneske
 • Arousal niveau
 • Neuropædagogiske teori
 • Adfærdsmønstre – fokus på kortlægning af mønstre i udadrettet adfærd
 • Førstehjælp
 • Lovgivning, registrering og indberetninger