UndervisningVi fokuser på medarbejderudvikling

Hos Trygt Miljø ønsker vi, at vores medarbejdere er fagligt dygtige og derfor altid har mulighed for faglig udvikling. Derfor tilbyder vi undervisning i de forskellige faglige metoder, vi mener, vores medarbejdere har behov for i praksis.


For at kunne tilbyde vores medarbejdere kvalitet og brede i vores undervisningstemaer, benytter vi både interne og eksterne undervisere, og kan derfor tilbyde undervisning af høj kvalitet. 


Hos Trygt Miljø er det et krav, at ansatte med og uden vagt-ID, har gyldigt førstehjælpskursus. Gyldighed er fornyelse inden for 2 år.


Nyt samarbejde januar 2020Resopti Webinar v/ Tina Risager

Tina Risager er uddannet sygeplejerske, og en cand. mag i læring og forandringsprocesser. Hun har en diplom i ledelse, og er i dag lektor ved VIA University College, samtidig er hun ejer af Resopti. Sideløbende har Tina Risager arbejdet med forsknings- og udviklingsopgaver i VIA Aldring og Demens, Center for forskning.


Resopti arbejder med webinarer, foredrag, uddannelse, kompetenceudvikling, facilitering af forandrings- og samskabelsesprocesser i relation til både faglige og organisatoriske problemstillinger.


"De bærende værdier i Resopti er viden, erfaring og ordentlighed. Det viser sig ved, at Resopti tager afsæt i både evidens- og praksisbaseret viden og tror på transparente processer, der tilpasses den lokale kontekst. Succeskriteriet er, at ledelse og medarbejdere trives i processen og, at forandringen tilfører reel værdi i hverdagen."


Læs mere om Resopti her

Resopti hos Trygt Miljø

Tina Risager har stor og bred viden og erfaring i arbejdet omkring og med demens, som hun udbyder som Webinar til både professionelle og til pårørende. Tina formår at undervise i et let forståeligt sprog, hvor faglige termer omsættes så det giver mening og forståelse for alle.

TInas undervisning er ikke kun målrettet demens området, men er meget alsidig i de faglige strømme. Derfor kan vi hos Trygt Miljø benyttes os af Tinas vel kvalificerede faglige undervisning til både demens området, psykiatrien og meget mere.


 • Kommunikation med mennesker der har kognitive svækkelser
  • verbal, ekstraverbalt og nonverbalt sprog


 • Adfærdmæssige og psykiske symptomer ved demens
  • Ex. emner som BPSD Behavioral and psychological symptoms of dementia, sanser, sygdom, low arousal pædagogik, fysiske aktivitet m.m.


 • Personrettet omsorg
  • Ex emner som ondartet socialpsykologi, positivt personarbejde og demensligningen


 • Viden om demens
  • Ex. emner som kognitive funktioner, hukommelse, sprog, rum og retning, opmærksomhed, problemløsning, regnefærdigheder
  • De fire hyppigste demenstyper, Frontotemporal demens, Lewy body demens, Vaskulær demens, Alzheimers sygdom


 • Konflikthåndtering
  • Forståelse og konkretisering af konflikt, konflikttrappens enkelte trin, affektudbrudsmodellen


UndervisningTemaer

Vi benytter både interne og eksterne undervisere og tilbyder følgende undervisning i følgende områder.


 • Konflikthåndtering – grundlæggende teoretisk konflikthåndtering
 • Konflikthåndtering – konfliktnedtrappende samtaleteknikker
 • Konflikthåndtering – nænsomt nødværge
 • Voldsforebyggelse
 • Risikovurdering
 • Miljøterapi – fokus på hvilket niveau der arbejdes ud fra
 • Sanseintegration – fokus på sansestimulering der modvirker udadrettet adfærd
 • Empowerment – opnå følelse af kontrol og selvbestemmelse i eget liv
 • Etiske principper og værdigrundlag i arbejdet med et sårbart menneske
 • Arousal niveau
 • Neuropædagogiske teori
 • Adfærdsmønstre – fokus på kortlægning af mønstre i udadrettet adfærd
 • Førstehjælp
 • Lovgivning, registrering og indberetninger