Dokumentation

Vi ved, at både offentlige og private tilbud er underlagt høje dokumentationskrav.


Derfor udarbejder vi døgnrapporter på alle opgaver, og vores dokumentation tager udgangspunkt i de i alt 8 temaer fra VUM voksenudredningsmetoden.


Vi noterer kun relevante oplysninger omkring borgeren under de temaer, der har været aktuelle for den pågældende dag i forhold til den opgave, vi løser hos jer.

Mand der dokumenterer opgave på computer