Indrapportering

Hos Trygt Miljø er vi naturligvis opmærksomme på at indrapportere, hvis der sker utilsigtede menneskelige fejl i vores arbejde. Der kan nemlig ske fejl, når mennesker arbejder med mennesker.


Da vi fokuserer på åbenhed og refleksion om vores arbejde, bliver eventuelle utilsigtede hændelse altid gennemgået med den pågældende medarbejder. Dermed er vi sikre på, at vi altid lærer af vores erfaringer og undgår lignende fejl i fremtiden.


Vi indberetter altid utilsigtede hændelser, hvor der er medført skade eller risiko for skade til Dansk Patient Sikkerhed Database - DPSD.