Lovgivning

Vi tager lovgivningen alvorligt. Derfor er det et krav til vores medarbejdere, at de har kendskab til aktuel lovgivning på sundheds- og socialområdet.


Vores medarbejdere skal derfor som minimum kvittere for at have læst magtanvendelses-, forældreansvars-, nødret- og nødværgelovgivningen på området.


To gange årligt underviser vi både nye medarbejdere og ”gamle” medarbejdere, som ønsker genopfriskning af deres viden, om den aktuelle lovgivning.

Røde blomster og gul blomsterbusk