Kursus i Low ArousalSeptember 2020

Endnu engang har der været mulighed for kompetence udvikling for vores medarbejdere, denne gang i den pædagogiske tilgang Low Arousal. En effektiv tilgang til konflikthåndtering og stressreduktion.


Her er der fokus på, hvordan man via sin egen adfærd som professionel kan støtte og guide borgerens trivsel og udvikling af nye handlemuligheder, så borgeren får mulighed for en mere hensigtmæssig adfærd i svære situationer.


Det grundlæggende i Low Arousal er at "Ro smitter", gennem kontrolleret adfærd hvor man som professionel ikke går med op i affekt, men forbliver rolig i sin verbale kommunikation og i sit kropssprog. Det er en pædagogisk metode for at undgå at borgeren bliver overstimuleret af både følelsesmæssige og sensoriske påvirkninger.


Low Arousal tilgangen har udspring i samme værdigrundlag, som vi har hos Trygt Miljø. Den bygger på etiske principper og med et humanistisk menneskesyn. Det betyder, at vi holder fokus på menneskeværd, selvstændighed, ukrænkelighed og værdighed.


Læs mere her


Graf fra Low Arousal kursus hos Trygt Miljø

Kursus i Neuropædagogik 1 & 2August og september 2020

Hen over august og september måned har vores medarbejdere deltaget i 2 kursusforløb i neuropædagogik. De har opnået stort indblik i hjernens grundlæggende funktioner, de neuroaffektive kompasser, hjernens eksekutive funktioner og emotioner.


De er blevet undervisti i, hvordan neuropædagogikken benyttes som redskab i det pædagogiske arbejde. De har stillet skarp på de faglige reflektioner over metoder, observationer og egen adfærd i samspil med borgeren.


Dette er blot en del af det som vores medarbejdere har været på kursus i i forbindelse med faglige dygtige og kompetente undervisere, blandt andre Mette Dahl Laursen, underviser VIA University College og Lone Wiegaard, Lektor hos VIA University College.


Læs mere


Personer til undervisning hos Trygt Miljø

På skolebænken juni 2020Magt & Omsorg

YES - endelig fik vi igen lov til at være samlet i undervisningslokalet, og vi er nu blevet endnu mere skarpe på blandt andet omsorgen, selvbestemmelse, magt og indberetninger i vores arbejde med borgere der har udadreagerende adfærd.


Vores ihærdige og gode medarbejdere afsluttede deres kursus med en prøve i magt og omsorg indenfor social og sundhedsområdet - og ja tak - de er hamrende dygtige og alle bestod med flotte præstationer.


Undervisningen har været leveret af vores meget faglig kompetente udbyder hos VIA University Campus Viborg og har haft en varighed af  i alt 4 kursus dage.


I løbet af de 4 undervisningsdage har vores medarbejdere har haft fornøjelse af både Marianne Træbing Secher, fagansvarlig for psykiatrien, Cand.Pæd.Phil. og lektor VIA, Christina Lebel, Lektor hos VIA og cand. jur. og Mette Dahl Laursen socialpædagog og underviser hos VIA.


Læs mere

Klasselokale med elever til undervisning

Nyt samarbejde januar 2020Resopti Webinar v/ Tina Risager

Tina Risager er uddannet sygeplejerske, og har derudover en cand. mag i læring og forandringsprocesser. Hun har en diplom i ledelse, og har været lektor ved VIA, hvor hun fortsat underviser på landets professionshøjskoler gennem sin virksomhed Resopti. Sideløbende har Tina Risager arbejdet med forsknings- og udviklingsopgaver i VIA Aldring og Demens, Center for forskning.


TIna skriver på sit website "Resopti arbejder med webinarer, foredrag, uddannelse, kompetenceudvikling, facilitering af forandrings- og samskabelsesprocesser i relation til både faglige og organisatoriske problemstillinger."


"De bærende værdier i Resopti er viden, erfaring og ordentlighed. Det viser sig ved, at Resopti tager afsæt i både evidens- og praksisbaseret viden og tror på transparente processer, der tilpasses den lokale kontekst. Succeskriteriet er, at ledelse og medarbejdere trives i processen og, at forandringen tilfører reel værdi i hverdagen."


Læs mere om Resopti her

Resopti samarbejde

Resopti hos Trygt Miljø

Tina Risager har stor viden og erfaring i arbejdet omkring og med demens. Denne faglige viden udbyder hun som webinar til både professionelle og til pårørende. Tina formår at undervise i et let forståeligt sprog, hvor faglige termer omsættes så det giver mening og forståelse for alle.


Tinas undervisning er ikke kun målrettet demens området, men er derimod meget alsidig i de faglige strømme. Derfor kan vi hos Trygt Miljø benyttes os af Tinas velkvalificerede faglige undervisning til både demens området, psykiatrien og meget mere.


Undervisningen tager blandt andet udgangspunkt i følgende emner:


 • Kommunikation med mennesker der har kognitive svækkelser, ex med emner som verbal, ekstraverbalt og nonverbalt sprog


 • Adfærdmæssige og psykiske symptomer ved demens, ex. med emner som BPSD Behavioral and psychological symptoms of dementia, sanser, sygdom, low arousal pædagogik, fysiske aktivitet m.m.


 • Personrettet omsorg, ex. med emner som ondartet socialpsykologi, positivt personarbejde og demensligningen


 • Viden om demens, ex. med emner som kognitive funktioner, hukommelse, sprog, rum og retning, opmærksomhed, problemløsning, regnefærdigheder og de fire hyppigste demenstyper


 • Konflikthåndtering med forståelse og konkretisering af konflikt, konflikttrappens enkelte trin, affektudbrudsmodellen


UndervisningTemaer

Vi benytter både interne og eksterne undervisere og tilbyder følgende undervisning i følgende områder.


 • Konflikthåndtering – grundlæggende teoretisk konflikthåndtering
 • Konflikthåndtering – konfliktnedtrappende samtaleteknikker
 • Konflikthåndtering – nænsomt nødværge
 • Deeskalering
 • Voldsforebyggelse
 • Risikovurdering
 • Miljøterapi – fokus på hvilket niveau der arbejdes ud fra
 • Sanseintegration – fokus på sansestimulering der modvirker udadrettet adfærd
 • Empowerment – opnå følelse af kontrol og selvbestemmelse i eget liv
 • Etiske principper og værdigrundlag i arbejdet med et sårbart menneske
 • Arousal niveau
 • Neuropædagogiske teori
 • Adfærdsmønstre – fokus på kortlægning af mønstre i udadrettet adfærd
 • Førstehjælp
 • Lovgivning, registrering og indberetninger