Temaer i magt & omsorg

Nye og forstærket kompetencer

Kurset har givet medarbejderne endnu stærkere kompetencer i at kan kende adfærd, der viser, at borgeren ikke oplever behov for hjælp og kan analysere baggrunden for, at borgeren vægrer sig ved omsorgsydelsen.


De har nu også fået nye kompetencer til at kunne udarbejde handleplaner, der giver mulighed for omsorgsydelse uden anvendelse af magt, hvilket er utrolig vigtig i vores arbejde med borgere med udadreagerende adfærd.


Og sidste overordnede punkt har været med fokus på at anvende de gældende indberetningsskemaer og kender det formelle arbejde omkring indberetning og anmodning om indgreb i selvbestemmelsesretten.


På sidste kursus dag skulle alle medarbejdere op til en afsluttende prøve. Denne prøve skulle bestås for at kunne sætte kurset på sit CV, men det er jo ingen sag for medarbejderne hos Trygt Miljø, som alle bestod med bravur i første forsøg. 

Berørte temaer i magt & omsorg

Magt og afmagt i omsorgsrelationer

Centrale begreber ift selvbestemmelse

Opgør med tabuet om psykisk lidelse og demens

Mødet med borgeren ud fra en forskellighedens pædagogik og etik


Gennemgang af loven og retten til at gå i hundene

Omsorgspligt vs. omsorgssvigt

Hvad er magt egentlig? Direkte, inddirekte magt, bevidsthedskontrollerende, eller strukturel magt


Magtperspektiver på omsorg og undgåelse af magtanvendelser

Indberetningsskemaer til magtanvendelse og anmodning om indgreb i selvbestemmelsesretten

Psykisk vold, arbejdsmiljø, magt og forråelse

Indberetningsskemaer til vold mod medarbejder og vold mellem borgere