Benny Lauge JørgensenGrundlægger af Trygt Miljø og Safetycrew

Indehaver og grundlægger af Trygt Miljø og Safetycrew. Benny er ikke en typisk direktør, som nødvendigvis befinder sig godt på kontoret med papir og pen.


Derimod er Benny en sindig jyde, som nyder at arbejde med de konkrete opgaver. Derfor vil du ofte finde Benny ude på de forskellige opgaver, hvor han samarbejder med både kundernes og vore egne kompetente kollegaer.


Benny har mere end 25 års erfaring indenfor tryghedsskabende arbejdsopgaver og har stor praktisk og teoretisk viden på området.


Ring til Benny         Send en mail

Kristina OlesenUdviklings- og kundekonsulent

Kristina er Trygt Miljøs udviklings- og kundekonsulent. Kristina er derfor ofte mange steder og alle vegne fra vores kontor i Viborg, på landevejene og ude hos vores kunder rundt i hele landet.


Baggrunden er en uddannelse som ergoterapeut og Cand.mag. i anvendt filosofi fra Aalborg universitet. Derfor har Kristina skarpt fokus på etik og moralsk handling i sundhedssektoren, samt medarbejdere- og organisationsudvikling.


Kristina har desuden flere års erfaring indenfor børne- og voksenområdet i socialpsykiatrisk regi, suppleret med flere forskellige uddannelser og kurser herfra.


Når du møder Kristina, møder du en dedikeret, faglig stærk person, som arbejder struktureret og vægter de etiske aspekter højt i samarbejde med jer og de borgere, vores opgaver omhandler.


Ring til Kristina mandag til torsdag kl 8-16 og fredag kl 8-13.


Ring til Kristina      Send en mail

Anne HolscherVagtplanlægger

Anne er en af vores vagtplanlæggere hos Trygt Miljø, og du møder hende ofte på vores kontor i Viborg.


Hun har tidligere blandt andet arbejdet med ledelse, administration og vagtplanlægning. Du bliver mødt af en dedikeret medarbejder med et enormt servicegen, som gennem klar og tydelig kommunikation er behjælpelig med, at du får netop de medarbejdere, som kan varetage den pågældende opgave.


Anne har mange års erfaring og et indgående kendskab til vores medarbejdere. Hun ved derfor næsten altid, hvem der lige netop passer til at løse den specifikke opgave.


Ring til Anne         Send en mail

Stefan RydahlFaglig undervisning

Stefan er faglig underviser hos Trygt Miljø. Stefan har en enorme erfaring fra området med tryghedsskabende arbejdsopgaver indenfor sikkerhedsbranchen siden 2000. 


Siden 2012 har Stefan arbejdet med personsikkerhed og det tryghedsskabende arbejde, der hører med til disse opgaver. Stefan arbejder som betjent hos kriminalforsorgen og er på deltid hos Trygt Miljø.


Stefan varetager vores kompetence udvikling for vores medarbejdere indenfor emnerne; forebyggende, nænsom nødværge og akut konflikthåndtering.


Han er uddannet i det amerikanske koncept SPEAR, hvilket kun fire i Danmark har opnået godkendelse til at undervise i. Principperne i SPEAR tager udgangspunkt i kognitive- og naturlige processer der sker i hjernen med særligt fokus på det limbiske system og amygdala.  


Derudover varetager Stefan ekstern undervisning, hvor der er behov og et ønske fra vores kunde. Undervisning i principperne fra SPEAR har en tidsramme på ca. 5 timer. 

Trygheds- og sikkerhedsgivende medarbejdere.

Derudover har vi mere end 50 uundværlige, kompetente og fagligt dygtige trygheds- og sikkerhedsgivende medarbejdere.

De arbejder alle professionelt med stor respekt for de mennesker, de samarbejder med i alle processer af de opgaver, vi løser.


Vores medarbejdere kan med afsæt i deres store erfaring fra praksis, kurser og uddannelse, tage professionelt hånd om utrygge situationer med henblik på at genskabe tryghed for jeres medarbejdere, pårørende og andre medbeboere på stedet.


Med empati og respekt arbejder vores medarbejdere for at opretholde værdighed og integritet for det sårbare menneske under hele forløbet.