Værdighed, integritet og sårbarhed

Respekt for det sårbare menneske som befinder sig i en svær situation og periode i sit liv, er afgørende for vores arbejde.


Derfor arbejder vi altid ud fra mindstemiddelprincippet. Det betyder, vi udelukkende benytter metoder som griber mindst muligt ind i borgerens liv.


Vores tilgang til og syn på magtanvendelser er, at vi kun benytter magtanvendelse som det absolut sidste alternativ. Det vil sige, at det kun er i situationer, hvor vi fagligt vurderer, at borgeren er til fare for egen eller andres sikkerhed.


I vores arbejde med det sårbare menneske, skal det være tydeligt, at vi vægter borgerens værdighed særdeles højt.


I mødet med borgeren skal vi have respekt for dennes mening og holdninger til eget liv, og vi møder borgeren med en naturlig tillid. Vi fokuserer på vores fælles relation fra første færd, og at naturlig tillid er et klart udtryk for, at vi altid vil den anden, det absolut bedste.