Resopti Webinar v/ Tina RisagerNyt samarbejde januar 2020

Tina Risager er uddannet sygeplejerske, og har derudover en cand. mag i læring og forandringsprocesser. Hun har en diplom i ledelse, og har været lektor ved VIA, hvor hun fortsat underviser på landets professionshøjskoler gennem sin virksomhed Resopti. Sideløbende har Tina Risager arbejdet med forsknings- og udviklingsopgaver i VIA Aldring og Demens, Center for forskning.


Tina skriver på sit website "Resopti arbejder med webinarer, foredrag, uddannelse, kompetenceudvikling, facilitering af forandrings- og samskabelsesprocesser i relation til både faglige og organisatoriske problemstillinger."


"De bærende værdier i Resopti er viden, erfaring og ordentlighed. Det viser sig ved, at Resopti tager afsæt i både evidens- og praksisbaseret viden og tror på transparente processer, der tilpasses den lokale kontekst. Succeskriteriet er, at ledelse og medarbejdere trives i processen og, at forandringen tilfører reel værdi i hverdagen."


Læs mere om Resopti her

Resopti samarbejde

Resopti hos Trygt Miljø

Tina Risager har stor viden og erfaring i arbejdet omkring og med demens. Denne faglige viden udbyder hun som webinar til både professionelle og til pårørende. Tina formår at undervise i et let forståeligt sprog, hvor faglige termer omsættes så det giver mening og forståelse for alle.


Tinas undervisning er ikke kun målrettet demens området, men er derimod meget alsidig i de faglige strømme. Derfor kan vi hos Trygt Miljø benyttes os af Tinas velkvalificerede faglige undervisning til både demens området, psykiatrien og meget mere.


Undervisningen tager blandt andet udgangspunkt i følgende emner:


 • Kommunikation med mennesker der har kognitive svækkelser, ex med emner som verbal, ekstraverbalt og nonverbalt sprog


 • Adfærdmæssige og psykiske symptomer ved demens, ex. med emner som BPSD Behavioral and psychological symptoms of dementia, sanser, sygdom, low arousal pædagogik, fysiske aktivitet m.m.


 • Personrettet omsorg, ex. med emner som ondartet socialpsykologi, positivt personarbejde og demensligningen


 • Viden om demens, ex. med emner som kognitive funktioner, hukommelse, sprog, rum og retning, opmærksomhed, problemløsning, regnefærdigheder og de fire hyppigste demenstyper


 • Konflikthåndtering med forståelse og konkretisering af konflikt, konflikttrappens enkelte trin, affektudbrudsmodellen


UndervisningTemaer

Vi benytter både interne og eksterne undervisere og tilbyder følgende undervisning i følgende områder.


 • Konflikthåndtering – grundlæggende teoretisk konflikthåndtering
 • Konflikthåndtering – konfliktnedtrappende samtaleteknikker
 • Konflikthåndtering – nænsomt nødværge
 • Deeskalering
 • Voldsforebyggelse
 • Risikovurdering
 • Miljøterapi – fokus på hvilket niveau der arbejdes ud fra
 • Sanseintegration – fokus på sansestimulering der modvirker udadrettet adfærd
 • Empowerment – opnå følelse af kontrol og selvbestemmelse i eget liv
 • Etiske principper og værdigrundlag i arbejdet med et sårbart menneske
 • Arousal niveau
 • Neuropædagogiske teori
 • Adfærdsmønstre – fokus på kortlægning af mønstre i udadrettet adfærd
 • Førstehjælp
 • Lovgivning, registrering og indberetninger