TryghedsopgaverÆldreområdet

Vi tilbyder vores kompetencer indenfor ældreområdet, dette kan være på plejehjem, egen bolig, eller på centre. I mange tilfælde vil opgaver indenfor ældreplejen være i tilfælde, hvor der opstår udadrettet adfærd hos en ældre borger. Dette kan forekomme i eget hjem, midlertidig- og længerevarende bo- og træningstilbud.


Borgere indenfor dette område er ofte i udredning eller har været udsat for sygdom der kognitiv har påvirket og svækket dem. I disse tilfælde kan vi tilbyde vores støtte til varetagelse af ADL opgaver hos den ældre, deltage i sociale kontekster, fysisk aktiviteter såsom motion m.m. 


Tryghedsforløb for ældreområdet

Forløbets varighed

Hver enkelte opgave er individuelt, og derfor har de forskellige tidsmæssige behov. Vi kan dog give et indblik i, at et gennemsnitlig forløb typisk strækker sig over 1-2 måned. Nogle længere, andre kortere tidsramme.


Opstarten og opfølgning 

Ved start af forløbet vil vores konsulent komme til et møde hos jer. Dette møde vil omhandle klarlægning af hvilket behov I har, hvilke sikkerhedsmæssige hensyn vi skal tage, og forventningsafstemning i forbindelse med forløbet. Vi vil her også komme med et estimat for tidsrammen.

Opfølgning

Dernæst vil der udarbejdes en plan for opstartsdagene, typisk de første 7-14 dage, hvor vi herefter i samråd med jer og os enten fortsætter, op- eller nedjusterer i indsatsen.


Målet med indsatsen 

Målet i forløbet er, at jeres personale selvstændigt vil varetage arbejdet omkring borgeren i et trygt miljø, hvor sikkerheden er høj. Målet er også at borgeren opnår en værdig og så vidt mulig en tryg hverdag, hvor borgeren kan indgå i relationer med andre af kortere eller længere varighed.


Når vi afslutter forløbet, vil der efterfølgende kunne ydes faglig sparring, hvis et behov skulle opstå, fx i forbindelse med et tilbagefald.