Tryghedsforløb autisme området

Hos Trygt Miljø varetager vi opgaver indenfor autisme området, herunder børn, unge og voksne med autisme spektrum forstyrrelser, der gør at den enkelte oplever at få udfordringer i sin dagligdag. 


De opgaver vi hos Trygt Miljø varetager er ved udadrettet adfærd der opstår, fordi borgeren oplever udfordringer indenfor ex. socialt samspil, kontakt og kommunikation med menneskerne omkring sig. Det kan være svært for borgeren at forstå og sætte sig ind i det som det andet menneske tænker og føler, og derved opstår der frustrationer der ligger til grund for den udadrettet adfærd. 


Vores medarbejdere har fokus på om borgeren oplever at have det svært ved enten at aflæse sociale sammenhænge, tolke kommunikation, der ikke formuleres eksplicit, strukturen i hverdagen og om der er særlig følsomhed over for sanseindtryk. Eller om der er noget som går imod de adfærdsforstyrrelse som stereotype gentagne aktiviteter borgeren har behov for at udføre. 


Med den rette støtte og forståelse for stressorer vil borgeren kunne ændre den udadrettet adfærd, og igen opnå kontrol over egen situation. Der skabes således både tryghed for borgeren selv og de personer som er i omgivelserne.