Tryghedsopgaver handicap

Tryghedsopgaver for mennesker med  fysisk handicap

Vores trygheds pædagogiske opgaver er indenfor områder med eksempelvis:

  • Medført eller erhvervet hjerneskade
  • Udviklingsforstyrrelser
  • Epilepsi
  • Anden betydelig og varig nedsat funktionsevne


Vores tryghedsskabende opgaver finder eksempelvis sted på følgende områder:

Servicelovgivningen

  • §85 socialpædagogisk bistand herunder bostøtte
  • §107 midlertidige botilbud
  • §108 længerevarende botilbud

Almenboliglovgivningen

  • §105 om almen bolig til menensker med handicap


Vi skal sikre trygheden 

Vores primære opgave er at sikre trygheden for borgeren, personalet og andre i omgivelserne. Vi arbejder så vidt det er muligt som et fast team omkring borgeren, hvor vi samarbejder med det faste personale på ex. bostedet.


Vi støtter op omkring at udfærdige nye delmål og mål til handleplaner, når behovet er for at sikre trygheden. Vores kompetencer er med til at skabe nye strukturer, der sikrer forudsigelighed for borgeren.


Vi benytter forskellige faglige metoder, alt efter hvilken opgave og hvilke krav der opstår i den specifikke situation. Her kan blandt andet nævnes at vi benytter den anerkendende pædagogiske tilgang, neuropædagogiske tilgange, sansemæssige observationer, mønstrer m.m.