TryghedsopgaverSocial udsatte

Vi tilbyder vores kompetencer indenfor området med mennesker der er social udsatte, dette kan være på i egen bolig, væresteder, eller på centre. I mange tilfælde vil opgaver med social udsatte borgere være tilfælde, hvor der opstår udadrettet adfærd hos den enkelte borger,  som derved skaber utryghed i sine omgivelser eller overfor pædagogisk personale som yder støtte til borgeren. 


Borgere indenfor dette område er eller har ofte været i et misbrug, der påvirker dem i deres handlemuligheder. I disse tilfælde kan vi tilbyde vores støtte til personalet der fx skal træne ADL opgaver ved hjemmebesøg, eller ved deltagelse i sociale kontekster fx hos væresteder.