Vi forholder os ikke kun til de enkelte afgrænsede dele i opgaven. Derimod ser vi på, og inddrager flere forskellige faktorer i omgivelserne, som har mindre eller større betydning for den adfærd borgeren udviser.


Med den tilgang kan vi på sigt sikre borgerens trivsel og derigennem sikre en positiv udvikling i den uhensigtmæssige adfærd, der opleves hos borgeren.


Ud fra en individuel vurdering, der tager udgangspunkt i helhedsperspektivet, udarbejdes der et forløb, der vil skabe tryghed og sikkerhed for de tre perspektiver:


  • Borgeren, som i en svær periode skaber utrygheden
  • Personalets personlig tryghed, og sikkerhed i arbejdsmiljøet
  • Andre beboere, som er en del af miljøetI nogle situationer kan det være nødvendigt at inddrage et fjerde og meget vigtigt perspektiv. Det er de pårørende, som føler sig utrygge i samværet med borgeren. I disse tilfælde er det vigtigt, vi inddrager de pårørende i vores tryghedsgivende arbejde, da alle skal føle sig trygge i et trygt miljø.


Vi har mange års erfaring fra social- og sundhedsområdet og det nære arbejde med borgere, som af forskellige årsager befinder sig i en svær periode i deres liv med verbal eller fysisk udadrettet adfærd til følge.


Vi ved derfor, at dette desværre kan medføre, at personale, medbeboere eller pårørende kan lide psykisk eller fysisk overlast, hvis der ikke i tide bliver grebet ind med forebyggende indsatser.


Og netop de forebyggende opgaver med de konfliktfyldte situationer, er et speciale for vores medarbejder hos Trygt Miljø.