Skærmning

Skærmning af borgere, som i en periode kan have udadrettet uhensigtsmæssig adfærd både verbalt eller af fysisk karakter.


At skærme en borger kan være en nødvendig intervention for at opretholde sikkerhed og tryghed for både borger, andre samboende borgere og personale på stedet.


Trygt Miljø tilbyder alle former for skærmning, og vi er særdeles bevidste om, at det er en intensiv interventionsmetode. Derfor arbejder vi med høj faglig fokus på borgerens værdighed og integritet.


Vi kan praktisere skærmning på forskellige måder. For eksempel med 24 timers opsyn eller at vores medarbejdere tager borgeren under skærpet opsyn på diskret afstand.


SkærmningVores tre principper

Vores medarbejdere arbejder ud fra tre vigtige principper, der altid bliver udført for at støtte, vejlede eller aflede borgeren.


  • Omsorg: Ligeværd og respekt for borgeren. Vi arbejder altid ud fra mindstemiddelprincippet, hvilket betyder, at vores medarbejdere altid benytter den mindst indgribende intervention.


  • Ansvar: Vi arbejder med borgere, som er sårbare. Derfor støtter vi ved at påtage ansvaret i de svære situationer, hvor borgerens funktioner er svækket og derfor har brug for støtte. Vi er meget opmærksomme på, at borgeren på andre tidspunkter selv kan være i stand til at varetage ansvaret. Vores mål er at støtte borgeren til at opnå autonomi – det vil sige selvbestemmelse og kontrol over eget liv igen.


  • Værdighed: Vi anser det som særdeles vigtigt og værdifuldt for borgeren at beholder sin integritet så vidt muligt. Det vil sige, at vi sætter borgerens grænser i fokus, og vores medarbejdere hjælper og støtter borgerens egen forståelse og syn på sit liv og situation.

SkærmningArbejdsmetoden og målet

Vi kan tilbyde, at Trygt Miljøs medarbejdere varetager opgaven med skærmning i samarbejde med jeres personalegruppe. Dermed får i mulighed for at arbejde med de fremadrettede relations- og træningsopgaver hos borgeren.


Desuden tilbyder vi at overtage den primære opgave omkring borgeren i perioder, hvor i oplever utryghed i nærvær af borgeren.


Målet med skærmning er, at vi støtter borgeren og sikrer, at borgeren ikke lider personlig overlast, hverken fysisk eller psykisk, i de svære perioder. Målet er også at opretholde sikkerheden og sørge for et trygt miljø for såvel borger som personale.