Skærmning hos Trygt Miljø

Hos Trygt miljø benytter vi skærmning som faglig arbejdsmetode. Det gør vi fordi vi via denne tilgang kan beskytte den enkelte borger, ved nøje at begrænse ydre påvirkninger, og kontrollere mængden af indtryk, som påføres borgeren fra sine omgivelser.


Ved udadreagerende adfærd ses det ofte at reaktionerne skyldes påvirkninger og indtryk i de omgivelser som borgeren befinder sig i. Vi fjerner ikke alle indtryk og stimuli, men vi søger derimod at sætte rammen for et passende niveau af sansemæssige og kommunikative indtryk, der gavner og tager højde for borgerens arousal niveau.


Med den professionelle skærmningsmetode sikrer vi, at borgeren får færre og mere stabile kontakter og sansemæssige indtryk i sin dagligdag, og dermed opnår en større følelse af kontrol af egne (aggressive) impulser og i sit eget liv.


Hos Trygt Miljø tilpasser vi opgaven til jeres behov, og derfor kan vi tilbyde og praktisere skærmning på forskellige måder. Nogle borgere har behov for at have tryghed omkring sig med 24 timers opsyn. Andre har behov for at være under skærpet opsyn på diskret afstand, hvor vi støtter og guider løbende.


Vi er hos Trygt Miljø særdeles bevidste om, at det er en intensiv interventionsmetode. Derfor arbejder vi med høj faglig fokus på borgerens værdighed og integritet.Hvorfor kan skærmning være nødvendig?

Det kan være en nødvendig intervention at benytte en støttende skærmning for at opretholde sikkerhed og tryghed i miljøet, for både borgeren selv, andre borgere, pårørende og personale på bostedet.


Når vi benytter skærmning mindsker vi den volds risiko opstår, når et menneske har en udadreagerende adfærd. Det skaber utryghed i omgivelserne og det skaber utryghed for borgeren selv at have denne adfærd. Derfor er det vigtigt hurtigt at genoprettet trygheden for alle parter.


Når vi benytter skærmning er det altså for at beskytte den enkelte borger mod indtryk og oplevelser, der virker som en svær fysisk og psykisk belastning for borgeren.


Der er opstår mange fordele for borgeren, når vi hos Trygt Miljø igangsætter med en støttende og vejledende skærmning.


Inden for ganske kort tid oplever borgeren at være i balance i eget liv og reaktioner. Borgeren opnår en følelse af større tryghed egen situation og udviser også større tryghed i sociale kontekster. Det betyder også at andre beboer, pårørende og personaler oplever større tryghed i omgivelserne og i samværet med borgeren. Derved opnår borgeren at blive inkluderet i fælleskabet på flere områder.Som professionel hjælper, pædagog, sygeplejeske, ergoterapeut eller lignende opstår der også mange fordele ved at have Trygt Miljø som en samarbejdspartner.


Vi hjælper med at skabe tryghed på arbejdspladsen og støtter til et bedre, og mere trygt og sikkert arbejdsmiljø.


Vi arbejder for at sikre, at I som professionelle ikke lider fysisk og eller psykisk overbelastning, når I passer jeres arbejde hos sårbare borgere der har brug for jeres hjælp.


Hos Trygt miljø ønsker vi at hjælpe med, at I som professionelle kan passe jeres arbejde uden at blive syge og være nødsaget til en sygemelding på grund af den svære belastning det kan være at arbejde med borgere der er verbal eller fysisk udadreagerende. Vi har derfor meget gode erfaringer med at personalet hurtigt genfinder tryghed på arbejdspladsen.


Alle borgere der i perioder kan have udadreagerende adfærd indenfor alle områder i social- og sundhedssektoren kan have gavn af skærmning der tager udgangspunkt i professionel støtte, vejledning og rammesætning.


Læs eller genlæs vores gode fortælling fra en pårørende til en mand der lider af demens artikel


Skærmning Trygt Miljøs 3 principper

Vores medarbejdere arbejder ud fra tre vigtige principper, der altid bliver udført for at støtte, vejlede eller aflede borgeren.


  • Omsorg: Ligeværd og respekt for borgeren. Vi har i vores arbejde fokus og stor respekt for lovgivning der varetager borgerens retssikkerhed i forbindelse med magtanvendelse. Vi arbejder altid ud fra mindstemiddelprincippet, hvilket betyder, at vores medarbejdere benytter den mindst indgribende intervention i borgerens liv. Vi arbejder i en ligeværdig relation med borgeren.


  • Ansvar: Vi arbejder med borgere, som er sårbare. Derfor støtter vi ved at påtage ansvaret i de svære situationer, hvor borgerens funktioner er svækket og derfor har brug for støtte. Vi er meget opmærksomme på, at borgeren på andre tidspunkter selv kan være i stand til at varetage ansvaret. Vores mål er at støtte borgeren til at opnå autonomi – det vil sige selvbestemmelse og kontrol over eget liv igen.


  • Værdighed: Vi anser det som særdeles vigtigt og værdifuldt for borgeren at beholde sin integritet så vidt muligt. Det vil sige, at vi sætter borgerens grænser i fokus, og vores medarbejdere hjælper og støtter borgerens egen forståelse og syn på sit liv og situation. Borgeren har ret til at blive værdsat og respekteret for deres egen skyld, uanset deres reaktioner og adfærd.


Skærmning metode og målet

Hos Trygt Miljø tilbyder vi forskellige services indenfor støttende skærmning.


Vi kan tilbyde, at Trygt Miljøs medarbejdere varetager opgaven med skærmning i et tæt samarbejde med jeres personalegruppe. Derved har I mulighed for med det samme at fortsætte arbejdet med de fremadrettede relations- og træningsopgaver hos borgeren.


Vi tilbyder også, her og nu at overtage den primære opgave omkring borgeren i en periode, hvor I oplever utryghed i nærvær og samvær med borgeren. Det skaber for jer i personalegruppen et tiltrængt pusterum, hvor I fortsat kan benytte tiden til at genskabe den positive relation med borgeren.


Skærmning er ikke bare skærmning!


Skærmning handler om en respektfuld professionel tilgang, der benyttes med viden, opmærksomhed og stor omsorg og respekt for borgeren.


Målet med den støttende skærmning er, at vi støtter borgeren og sikrer, at borgeren ikke lider personlig overlast, hverken fysisk eller psykisk, i de svære perioder. Målet er derudover også at opretholde sikkerheden og sørge for et trygt arbejdsmiljø for jer som personale.


Trygt Miljø er jeres samarbejdspartner når det handler om en støttende skærmning. Vores medarbejder har den rette faglige viden, den rette mængde erfaring og den rette menneskelige forståelse.