Skærmning hos Trygt Miljø

Skærmning eller pædagogisk skærmning skal være med til at beskytte borgere mod indtryk og oplevelser, der kan virke som en fysisk eller psykisk belastning.


Trygt Miljø benytter skærmning som faglig metode i vores arbejde med personer med udadreagerende adfærd. Ved at sætte rammerne for et passende niveau af sansemæssige og kommunikative indtryk, oplever borgeren at være i balance i eget liv. Derved opstår tryghed for både borgeren, medborgere, personale og familie.


Vi hjælper blandt andet med pædagogisk skærmning af demente i social- og sundhedssektoren. Vi hjælper også med skærmning i psykiatrien og yder skærmning til psykisk syge.


Har du brug for skærmning til en borger eller en pårørende til en, der kunne have brug for skærmning?


Kontakt Trygt Miljø


Hænder ovenpå hinanden
Skærmning til ældreplejen

Tryghedsskabende medarbejder til ældreplejen

Vores tryghedsmedarbejdere har stor viden indenfor demensområdet. Vi hjælper ganske enkelt personer med demens til at have et godt og værdigt liv.
Fastvagt til psykiatrien

Fastvagt til psykiatrien

Med afsæt i mange års bred erfaring tilbyder vi støtte indenfor psykiatri- og socialpsykiatri. Vi skaber tryghed i omgivelser, hvor der opleves udadrettet adfærd fra borgere.
Skærmning til handicapområdet

Tryghedsskabende medarbejder til handicapområdet

Vores opgave er at sikre trygheden for borgeren, personalet og andre i omgivelserne. Personcentret omsorg er vores fokuspunkt

Viden om skærmning

Trygt Miljø anvender pædagogisk skærmning som professionel, faglig arbejdsmetode.


Vi ønsker at beskytte den enkelte borger, ved at begrænse ydre påvirkninger. Det gør vi blandt andet ved at benytte skærmning til at mindske og kontrollere mængden af sanseindtryk.


Vores vikarer er kendte og oplært i de forskellige skærmningsniveauer som er gældende.


Læs mere om pædagogisk skærming. Bliv klogere på, hvorfor pædagogisk skærmning kan være nødvendigt, for hvilke personer, og hvordan Trygt Miljø arbejder med pædagogisk skærmning.


Viden om Pædagogisk skærmning

Viden om pædagogisk skærmning