Skærmning hos Trygt Miljø

Skærmning eller pædagogisk skærmning skal være med til at beskytte borgere mod indtryk og oplevelser, der kan virke som en fysisk eller psykisk belastning.


Trygt Miljø benytter skærmning som faglig metode i vores arbejde med personer med udadreagerende adfærd. Ved at sætte rammerne for et passende niveau af sansemæssige og kommunikative indtryk, oplever borgeren at være i balance i eget liv. Derved opstår tryghed for både borgeren, medborgere, personale og familie.


Vi hjælper blandt andet med pædagogisk skærmning af demente  i social- og sundhedssektoren. Vi hjælper også med  skærmning i psykiatrien og yder skærmning til psykisk syge. 


Har du brug for skærmning til en borger eller en pårørende til en, der kunne have brug for skærmning?


Kontakt Trygt Miljø

Trygt Miljø arbejder ud fra 3 principper

Vi ved, at skærmning er en indgribende metode for en borger, derfor arbejder vi med stor etisk fokus under opgaveløsningen.


Vores dygtige medarbejdere arbejder ud fra tre vigtige principper, der altid bliver udført for at støtte, vejlede eller aflede borgeren.


  • Omsorg: Ligeværd og respekt. Vi har fokus og stor respekt for lovgivningen, der varetager borgerens retssikkerhed i forbindelse med magtanvendelse. Vi arbejder ud fra mindstemiddelprincippet. Det betyder, at vores medarbejdere benytter den mindst indgribende intervention i borgerens liv. Det er vigtigt for os, at vi skaber en ligeværdig relation med borgeren.

  • Ansvar: Støtte og medbestemmelse. Vi støtter vores sårbare borgere ved at påtage ansvaret i de svære situationer, hvor borgerens funktioner er svækket. Vi er opmærksomme på, at borgeren på andre tidspunkter selv kan varetage ansvaret. Vores mål er, at støtte borgeren til at opnå autonomi – det vil sige selvbestemmelse og kontrol over eget liv igen.


  • Værdighed: Integritet og værdighed. Borgeren skal kunne beholde sin integritet så vidt muligt. Derfor er borgerens grænser centrum for, hvordan medarbejderen arbejder, hjælper og støtter borgerens egen forståelse og syn på livssituationen. Borgeren har ret til at blive værdsat og respekteret for deres egen skyld, uanset deres reaktioner og adfærd.

Viden om skærmning

Trygt Miljø anvender pædagogisk skærmning som professionel, faglig arbejdsmetode.


Vi ønsker at beskytte den enkelte borger, ved at begrænse ydre påvirkninger. Det gør vi blandt andet ved at benytte skærmning til at mindske og kontrollere mængden af sanseindtryk.


Læs mere om pædagogisk skærming. Bliv klogere på, hvorfor pædagogisk skærmning kan være nødvendigt, for hvilke personer, og hvordan Trygt Miljø arbejder med pædagogisk skærmning.


Viden om Pædagogisk skærmning

viden_om_pædagogisk_skærmning