TryghedsmedarbejderAlle vores tryghedsmedarbejdere har stor og bred erfaring med tryghedsskabende socialpædagogisk omsorgsarbejde.

Vores trygheds- og sikkerhedsgivende medarbejdere skaber tryghed og sikkerhed for både ansatte, beboere og pårørende.


Vi har tryghedsmedarbejdere som kan skabe tryghed, mens i tager jer af den socialpædagogiske indsats, men vi har også tryghedsmedarbejdere der både kan skabe tryghed og varetage den pædagogiske indsats.


De kan med afsæt i deres store erfaring fra praksis, kurser og uddannelse, tage professionelt hånd om utrygge situationer med henblik på at genskabe tryghed for jeres medarbejdere, pårørende og andre medbeboere på stedet.


Vi har stor fokus på at arbejde professionelt med stor respekt for de mennesker, de samarbejder med i alle processer af de opgaver, vi løser.


Vores medarbejdere er fagligt dygtige. Derfor undervises de i forskellige faglige metoder, som vi mener, at vores medarbejdere har behov for i praksis.Kvinde der holder ved ældre mand med bold i hånden

Hvordan arbejder vi?

VORES MEDARBEJDER ER INSTRUERET I AT ARBEJDE METODISK UD FRA FØLGENDE TRYGHEDSGIVENDE, SIKKERHEDSMÆSSIGE- OG PÆDAGOGISKE TILGANGE:


Tillidsskabende relation: Mistillid skaber kaos og stilstand, hvorimod tillid er dynamisk udviklende og skaber relationer. Derfor er den tillidsskabende relation et særdeles vigtigt aspekt i konflikthåndtering.


Kendskab: Kendskab til konflikten og hvorfor den opstår.


Forståelse: Forståelse af hvad konflikten gør ved alle de involverede parter.


Det kommunikative: Hvordan bruger vi konfliktnedtrappende samtaleteknikker til at forebygge eller stoppe konfliktsituationer.


Nænsomt nødværge: Benytter vi kun i absolut akutte situationer for at varetage egen eller andres sikkerhed.


Vores tryghedsmedarbejdere klædes løbende på med metoder og principper fra afstemt pædagogik og Low Arousel, samt de optræder på en deeskalerende måde.


Med empati og respekt arbejder vores tryghedsmedarbejdere for at opretholde værdighed og integritet for det sårbare menneske under hele forløbet.


Vi tilbyder alle former for skærmning, og vi er særdeles bevidste om, det er en opgave, der kræver intensiv interventionsmetode. Derfor arbejder vi med høj faglig fokus på borgerens værdighed og integritet, når der er behov for, at vi anvender denne metode.


Alle tryghedsmedarbejdere er uddannet til at håndterer situationer, hvor personalets, samt beboers sikkerhed er truet. Og er med til at forebygge og forhindre, at disse situationer opstår.


Trygt Miljø går ikke på kompromis med kvalitet, tryghed og sikkerhed. Derfor er vi ISO certificeret med ISO 9001-2015 og gennemgår denne certificering én gang årligt.