Benny Lauge Jørgensen

Benny Lauge Jørgensen

Benny står for den daglige drift af TrygtMiljø.

Edmund Pedersen

Edmund Pedersen

Edmund bidrager med mange års erfaring inden for serviceindustrien, hvor han bl.a. har Midtjysk Pleje og Jysk System Rengøring A/S.

Anne Holscher

Anne Holscher

Anne er en af vores vagtplanlæggere hos TrygtMiljø, og du møder hende ofte på vores kontor i Viborg.

Matias Krogh Moeskær

Matias Krogh Moeskær

Matias er koordinator på socialområdet. For ham er det vigtigste, at møde den enkelte borger på en respektfuld og anerkendende måde.

Line Nørgaard

Line Nørgaard

Line er vores dygtige og skarpe kundeansvarlig, som vil varetage kunderelaterede opgaver, internt som eksternt.

Mikael Lund Von Der Heide

Mikael Lund Von Der Heide

Mikael er funktionsleder. Det vil typisk være ham, som du møder i opstartfasen på socialområdet.

Ny medarbejder

Ny medarbejder

Jette Nørgaard

Jette Nørgaard

Vivi Høgsholt

Vivi Høgsholt

Stefan RydahlFaglig undervisning

Stefan er faglig underviser hos Trygt Miljø. Stefan har en enorme erfaring fra området med tryghedsskabende arbejdsopgaver indenfor sikkerhedsbranchen siden 2000. 


Siden 2012 har Stefan arbejdet med personsikkerhed og det tryghedsskabende arbejde, der hører med til disse opgaver. Stefan arbejder som betjent hos kriminalforsorgen og er på deltid hos Trygt Miljø.


Stefan varetager vores kompetence udvikling for vores medarbejdere indenfor emnerne; forebyggende, nænsom nødværge og akut konflikthåndtering.


Han er uddannet i det amerikanske koncept SPEAR, hvilket kun fire i Danmark har opnået godkendelse til at undervise i. Principperne i SPEAR tager udgangspunkt i kognitive- og naturlige processer der sker i hjernen med særligt fokus på det limbiske system og amygdala.  


Derudover varetager Stefan ekstern undervisning, hvor der er behov og et ønske fra vores kunde. Undervisning i principperne fra SPEAR har en tidsramme på ca. 5 timer. 

Faglig underviser hos Trygt Miljø Stefan Rydahl

Trygheds- og sikkerhedsgivende medarbejdere

Derudover har vi mere end 50 uundværlige, kompetente og fagligt dygtige trygheds- og sikkerhedsgivende medarbejdere.


De arbejder alle professionelt med stor respekt for de mennesker, de samarbejder med i alle processer af de opgaver, vi løser.


Vores tryghedsmedarbejdere kan med afsæt i deres store erfaring fra praksis, kurser og uddannelse, tage professionelt hånd om utrygge situationer med henblik på at genskabe tryghed for jeres medarbejdere, pårørende og andre medbeboere på stedet.


Med empati og respekt arbejder vores tryghedsmedarbejdere for at opretholde værdighed og integritet for det sårbare menneske under hele forløbet.


TrygtMiljø