Benny Lauge JørgensenGrundlægger af Trygt Miljø og Safetycrew

Indehaver og grundlægger af Trygt Miljø og Safetycrew. Benny er ikke en typisk direktør, som nødvendigvis befinder sig godt på kontoret med papir og pen.


Derimod er Benny en sindig jyde, som nyder at arbejde med de konkrete opgaver. Derfor vil du ofte finde Benny ude på de forskellige opgaver, hvor han samarbejder med både kundernes og vore egne kompetente kollegaer.


Benny har mere end 25 års erfaring indenfor tryghedsskabende arbejdsopgaver og har stor praktisk og teoretisk viden på området.


Ring til Benny         Send en mail

Grundlægger af Trygt Miljø Benny Lauge Jørgensen

Anne HolscherVagtplanlægger

Anne er en af vores vagtplanlæggere hos Trygt Miljø, og du møder hende ofte på vores kontor i Viborg.


Hun har tidligere blandt andet arbejdet med ledelse, administration og vagtplanlægning. Du bliver mødt af en dedikeret medarbejder med et enormt servicegen, som gennem klar og tydelig kommunikation er behjælpelig med, at du får netop de medarbejdere, som kan varetage den pågældende opgave.


Anne har mange års erfaring og et indgående kendskab til vores medarbejdere. Hun ved derfor næsten altid, hvem der lige netop passer til at løse den specifikke opgave.


Ring til Anne         Send en mail

Vagtplanlægger hos Trygt Miljø Anne Holscher

Stefan RydahlFaglig undervisning

Stefan er faglig underviser hos Trygt Miljø. Stefan har en enorme erfaring fra området med tryghedsskabende arbejdsopgaver indenfor sikkerhedsbranchen siden 2000. 


Siden 2012 har Stefan arbejdet med personsikkerhed og det tryghedsskabende arbejde, der hører med til disse opgaver. Stefan arbejder som betjent hos kriminalforsorgen og er på deltid hos Trygt Miljø.


Stefan varetager vores kompetence udvikling for vores medarbejdere indenfor emnerne; forebyggende, nænsom nødværge og akut konflikthåndtering.


Han er uddannet i det amerikanske koncept SPEAR, hvilket kun fire i Danmark har opnået godkendelse til at undervise i. Principperne i SPEAR tager udgangspunkt i kognitive- og naturlige processer der sker i hjernen med særligt fokus på det limbiske system og amygdala.  


Derudover varetager Stefan ekstern undervisning, hvor der er behov og et ønske fra vores kunde. Undervisning i principperne fra SPEAR har en tidsramme på ca. 5 timer. 

Faglig underviser hos Trygt Miljø Stefan Rydahl

Matias Krogh MoeskærTryghedskoordinator

Matias er vores tryghedskoordinator. Og som mange andre i firmaet, er han også i marken.


For ham er det vigtigste, at møde den enkelte borger på en respektfuld og anerkendende måde.


Matias gør stor brug af sin neuropædagogiske tilgang, og er dygtig til at finde den enkelte borgers ressourcer ved hjælp af faglige værktøjer ss livshistorier og spejlneuroner. 


Matias er meget faglig engageret. Og søger hele tiden ny viden.


Han er desuden en dygtig og vigtig sparrings- og samarbejdspartner for det øvrige sundhedsfaglige personale han møder på sin vej.


Med sit ærlige menneskesyn og sin faglige tilgang, formår han at øge indsigten i den enkelte, og der igennem skabe en tryg og værdig hverdag for den enkelte borger.Ring til Matias      Send en mail

Medarbejder Matias Krogh Moeskær

Vivi HøgsholtKundekonsulent

Vivi er Trygt Miljøs kundekonsulent, og hun vil varetage kunde relaterede opgaver, internt som eksternt.


Desuden vil I kunne møde hende på kontoret i Viborg, hvor hun også i perioder vil deltage i vagtplanlægningen.


Vivi er uddannet kontor/ og logistik assistent. Vivi har i en årrække været ansat som sagsbehandler primært indenfor beskæftigelsesområdet. Vivi har suppleret sin uddannelse med en kommunom i offentlig forvaltning, samt et utal af kurser, og har derfor et godt kendskab, og stor erfaring med lovgivningen der regulerer arbejdet i offentligt regi.


Når du møder Vivi, møder du en dygtig, engageret og lyttende person, som vægter god kommunikation og stærke samarbejdsrelationer højt.Ring til Vivi      Send en mail

Trygheds- og sikkerhedsgivende medarbejdere

Derudover har vi mere end 50 uundværlige, kompetente og fagligt dygtige trygheds- og sikkerhedsgivende medarbejdere.


De arbejder alle professionelt med stor respekt for de mennesker, de samarbejder med i alle processer af de opgaver, vi løser.


Vores tryghedsmedarbejdere kan med afsæt i deres store erfaring fra praksis, kurser og uddannelse, tage professionelt hånd om utrygge situationer med henblik på at genskabe tryghed for jeres medarbejdere, pårørende og andre medbeboere på stedet.


Med empati og respekt arbejder vores tryghedsmedarbejdere for at opretholde værdighed og integritet for det sårbare menneske under hele forløbet.