Sikkerhedsvagt i psykiatrien

Skærmning af patienter i psykiatrien kan være en nødvendighed

TrygtMiljøs personale er specialuddannet og trænet i, at kunne håndtere særlige situationer på afdelinger, hvor personalets eller andres patienters sikkerhed er truet.


Gennem skærmning kan vi forebygge og forhindre, at sårbare situationer opstår samt fastholde tryghed og sikkerhed for omgivelserne. Skærmning i psykiatrien kan hjælpe med at mindske sanseindtryk og andre påvirkninger, der kan føre til udadrettet adfærd, der er til gene for omgivelserne.


Tidshorisonten af tryghedsopgaver i det psykiatriske regi varierer. Vi er vant til at kunne omstrukturere og vi varetager både akutte, kortere og længerevarende tryghedsopgaver. Det gælder både dag, aften og nattevagter.


Vi leverer tryghedsskabende sikkerhedsmedarbejdere til akutpsykiatrien i hele Region Midt.


TrygtMiljø har omfattende erfaring i arbejdet med levering tryghedsskabende personale, og kender bl.a. til afdelingerne og personalet i psykiatrien. Gennem denne erfaring drager vi kontinuerlig læring, hvilket vi bruger aktivt i uddannelsen af nye medarbejdere. Læs mere om pædagogiske vagter.


TrygtMiljø har vundet Region Midts udbud i akutpsykiatrien, og er dermed leverandør af sikkerhedstjenester til hele psykiatrien. Det vil sige, at vi dækker de psykiatriske afsnit på sygehusene i Skejby, Viborg, Horsens, Randers og Herning.

TrygtMiljø dækker også psykiatrien i Region Nordjylland på de psykiatriske afsnit i Aalborg.


Hvordan foregår skærmning i psykiatrien?

Hvad er skærmning?

Skærmning kan defineres som en sygeplejefaglig intervention, der bliver praktiseret i en relation mellem borger og medarbejder. I psykiatrien anvendes den til patienter, der har behov for pleje og behandling, der er særligt tilrettelagt. Skærmningen bliver planlagt i selskab med patienten og skal højne sikkerhed for patienten og omgivelserne, skabe overblik og kontinuitet og støtte patienten i egenomsorg og fysisk, psykisk og social autonomi (Region Nordjylland).


Skærmning i psykiatrien

Inden for psykiatrien bruger man typisk 4 forskellige skærmningsniveauer:

  • Skærmningsniveau 1: Almindelig observation.
  • Skærmningsniveau 2: Skærpet observation.
  • Skærmningsniveau 3: Intensiv observation.
  • Personlig skærmning ift. psykiatriloven: Uafbrudt observation (Jf. psykiatriloven § 18 d).


Vi tilrettelægger skærmning i psykiatrien i samarbejde med jeres personale, så vi opnår det bedst mulige resultat for patienten.

Psykiatrisk patient