Sikkerhedsmedarbejder i psykiatrien

Skærmning af patienter i psykiatrien kan være en nødvendighed

Trygt Miljøs personale er specialuddannet og trænet i, at kunne håndtere særlige situationer på afdelinger, hvor personalets eller andres patienters sikkerhed er truet.


Gennem skærmning kan vi forebygge og forhindre, at sårbare situationer opstår samt fastholde tryghed og sikkerhed for omgivelserne. Skærmning i psykiatrien kan hjælpe med at mindske sanseindtryk og andre påvirkninger, der kan føre til udadrettet adfærd, der er til gene for omgivelserne.


Tidshorisonten af tryghedsopgaver i det psykiatriske regi varierer. Vi er vant til at kunne omstrukturere og vi varetager både akutte, kortere og længerevarende tryghedsopgaver. Det gælder både dag, aften og nattevagter.


Vi leverer tryghedsskabende sikkerhedsmedarbejdere til akutpsykiatrien i hele Region Midt.


Trygt Miljø har omfattende erfaring i arbejdet med levering tryghedsskabende personale, og kender bl.a. til afdelingerne og personalet i psykiatrien. Gennem denne erfaring drager vi kontinuerlig læring, hvilket vi bruger aktivt i uddannelsen af nye medarbejdere.


Trygt Miljø har vundet Region Midts udbud i akutpsykiatrien, og er dermed leverandør af sikkerhedstjenester til hele psykiatrien. Det vil sige, at vi dækker de psykiatriske afsnit på sygehusene i Skejby, Viborg, Horsens, Randers og Herning.