Skærmning

Skærmning af borgere, som i en kortere eller længere periode kan have udadrettet uhensigtsmæssig adfærd af både verbalt eller fysisk karakter.

Akut psykiatri

Vi løser trygheds- og sikkerhedsopgaver for patienter og medarbejdere hos psykiatriens sekundær sektor. Vores fokus er på tryghed på de psykiatriske afdeling i Region Midt Jylland.

Enkeltmandsprojekt

Enkeltmandsprojekt kan være nødvendigt, hvis en borger i en kortere eller længere periode har behov for miljøskifte fra fx et bosted eller egen bolig. Lad Trygt Miljø løse opgaven!

Familie Journalen januar 2020

"Noget måtte ske, og på plejehjemmet talte man om, at Erik ikke kunne blive boende, hvis ikke tingene ændrede sig. Og så var det, at den nye plejehjemsleder, Birgitte Tollund, fandt på en plan. Plejehjemmet indgik en aftale med firmaet TrygtMiljø, der sørger for, at Erik er sammen med to af deres ansatte fra klokken 6.30 til klokken 22."


En vedkommende og meget rørende artikel i Familie Journalen fra januar 2020, om Nina og hendes mand Erik, som fik konstateret demens i 2013.


Læs artiklen her

En vedkommende og meget rørende artikel i Familie Journalen fra januar 2020, om Nina og hendes mand Erik, som fik konstateret demens i 2013.

Nyt samarbejde om kompetenceudviklingResopti v/ Tina Risager

Vi har gennem nøje udvælgelse valgt at starte i et nyt samarbjede med Tina Risager der ejer Resopti, som tilbyder faglige stærke og fyldestgørende webinar omkring et bredt undervisningsfelt indenfor indenfor ældre- og demensomsorgen. 


Vi kan nu tilbyde vores medarbejdere endnu et kompetenceløft med undervisning indenfor ældre- og demensområdet, som derudover også kan benyttes i mange andre praksisfelter blandt andet psykiatrien. 


Vores medarbejdere kan nu bl.a. se frem til undervisning i emner såsom; kommunikation med mennesker med kognitive svækkelser, personrettet omsorg, ondartet socialpsykologi, kognitive funktioner der er svækket, viden om demens, 

adfærdmæssige og psykiske symptomer ved demens m.m. 


Læs mere her