Skærmning

Skærmning af borgere, som i en kortere eller længere periode kan have udadrettet uhensigtsmæssig adfærd af både verbalt eller fysisk karakter.

Miljøterapi

I arbejdet har vores medarbejdere fokus på det miljøterapeutiske arbejde i de dynamiske omgivelser borgeren, personale og andre befinder sig i.

Enkeltmandsprojekt

Enkeltmandsprojekt kan være nødvendigt, hvis en borger i en kortere eller længere periode har behov for miljøskifte fra fx et bosted eller egen bolig. Lad Trygt Miljø løse opgaven!

Professionel ordentlighed

Vi sætter en ære i at udføre vores arbejde med professionel ordentlighed.


Det ordentlige og professionelle er synligt i hele vores arbejdsfelt og kommer til udtryk i vores seriøse tilgang til alle processer i en opgave. Processer vi indleder med dialog, der fortsætter gennem hele forløbet, til vi afslutter opgaven.


Læs mere

Værdighed, integritet og sårbarhedVores værdimæssige fundament

Respekt for det sårbare menneske som befinder sig i en svær situation og periode i sit liv, er afgørende for vores arbejde.


Derfor arbejder vi altid ud fra mindstemiddelprincippet. Det betyder, vi udelukkende benytter metoder som griber mindst muligt ind i borgerens liv.


I vores arbejde med det sårbare menneske, skal det være tydeligt, at vi vægter borgerens værdighed særdeles højt.


Læs mere

Familie Journalen januar 2020

"Noget måtte ske, og på plejehjemmet talte man om, at Erik ikke kunne blive boende, hvis ikke tingene ændrede sig. Og så var det, at den nye plejehjemsleder, Birgitte Tollund, fandt på en plan. Plejehjemmet indgik en aftale med firmaet TrygtMiljø, der sørger for, at Erik er sammen med to af deres ansatte fra klokken 6.30 til klokken 22."


En vedkommende og meget rørende artikel i Familie Journalen fra januar 2020, om Nina og hendes mand Erik, som fik konstateret demens i 2013.


Læs artiklen her

En vedkommende og meget rørende artikel i Familie Journalen fra januar 2020, om Nina og hendes mand Erik, som fik konstateret demens i 2013.

Kvalitet er i fokus

Hos Trygt Miljø er vores primære arbejde samarbejde med andre mennesker.


Det gælder både vores kunders medarbejdere, de borgere som befinder sig i svære personlige situationer, deres pårørende men også andre medborgere og medbeboere.


Derfor er det afgørende, vi altid har styr på lovgivning, registrering, dokumentation og indrapportering. Vi har kvalitet i fokus.


Læs mere

Vores historie

I 2003 etablerede den sindige og gæve jyde, Benny, vagtvirksomheden Safetycrew. Han ønske var at hjælpe med at skabe tryghed for alle borgere i Viborgs natteliv.


Gennem årene fandt Benny det også naturligt at etablere tryhedsskabende løsninger, der kunne hjælpe borgere i sårbare situationer i livet med at genskabe tryghed i de miljøer, de befandt sig i. Dette blev samtidig grundsten for at etablere Trygt Miljø.


Læs mere