Skærmning af borgere
Skærmning af borgere, som i en kortere eller længere periode kan have udadreagerende uhensigtsmæssig adfærd af både verbal eller fysisk karakter.
Pædagogisk vikar / TrygtMiljø
Når I har brug for en fagligt dygtig vikar med kort varsel. Vores pædagogiske vikarer hjælper jer med at skabe tryghed og yde omsorg for borgerne.

TrygtMiljø støtter med endnu en hjertestarterVi har hjertet med – og det synes vi at alle skal have muligheden for!

"I Danmark rammes årligt ca. 5.000 danskere af hjertestop uden for hospital. Det svarer til ca. 14 personer hver dag. Overlevelsen efter hjertestop uden for hospital er i dag ca. 16 % (2019). For personer med stødbar hjerterytme er overlevelsen 40 % (2019). 


De fleste personer får varige skader eller dør, hvis ikke de får hjælp inden for ca. 10 minutter. Efter ca. 6 minutter kan hjernen begynde at tage skade, og for hvert minut, der går uden genoplivning, falder chancen for at overleve med ca. 10 %."

Oplysninger fra sundhedsstyrelsen.


Vi ved, at hjertestartere redder liv, og vi ved, at hjertestartere skal være placeret tæt på det sted, hvor hjertestoppet finder sted, for at hjertestarteren bliver hentet og har effekt.


Derfor har vi støttet endnu en opsætning af en hjertestarter ved Børnehuset Teglgården i Viborg. 


Den anden hænger ved indgangen ved Meny Viborg.TrygtMiljø støtter med hjertestarter