Skærmning af borgere
Skærmning af borgere, som i en kortere eller længere periode kan have udadreagerende uhensigtsmæssig adfærd af både verbal eller fysisk karakter.
Pædagogisk vikar / TrygtMiljø
Når I har brug for en fagligt dygtig vikar med kort varsel. Vores pædagogiske vikarer hjælper jer med at skabe tryghed og yde omsorg for borgerne.

Akut vikar, når I har brug for det

TrygtMiljø rykker hurtigt ud med pædagogiske skærmere, sikkerhedsmedarbejdere, tryghedsmedarbejdere og pædagogiske vagter.

Skal I bruge akut hjælp til en borger med udadreagerende adfærd?

Få en akut vikar hurtigst muligt.


Ring til os nu  Se, hvem vi ellers samarbejder med.


Vores medarbejdere er klar til at skabe tryghed hos jer, når behovet opstår - uanset om det er et akut opstået behov for en vikar eller, I skal bruge et længerevarende forløb. Vi arbejder bl.a. inden for psykiatrien og på socialområdet og er erfarne i at håndtere konfliktfyldte situationer, uanset om det indebærer verbal eller fysisk udadreagerende adfærd.


Hos TrygtMiljø fokuserer vi på høj kvalitet. Vi er specialister i deeskalering, konflikthåndtering og forebyggelse af konflikter. Og vores akutte vikarer hjælper jer med at skabe tryghed for borgere og personale.


Alle tryghedsmedarbejdere har stor erfaring med tryghedsskabende socialpædagogisk omsorgsarbejde. I hverdagen er de jeres professionelle samarbejdspartner.