Skærmning

Skærmning af borgere, som i en kortere eller længere periode kan have udadreagerende uhensigtsmæssig adfærd af både verbal eller fysisk karakter.

Akut psykiatri

Vi løser trygheds- og sikkerhedsopgaver for patienter og medarbejdere hos psykiatriens sekundær sektor. Vores fokus er på tryghed på de psykiatriske afdeling i Region Midt Jylland.

Enkeltmandsprojekt

Enkeltmandsprojekt kan være nødvendigt, hvis en borger i en kortere eller længere periode har behov for miljøskifte fra fx et bosted eller egen bolig. Lad Trygt Miljø løse opgaven!

Magt & omsorg juni 2020Medarbejdere på skolebænken

YES - endelig fik vi igen lov til at være samlet i undervisningslokalet, og vi er nu blevet endnu mere skarpe på blandt andet omsorgen, selvbestemmelse, magt og indberetninger i vores arbejde med borgere der har udadreagerende adfærd. 


Vores ihærdige og gode medarbejdere afsluttede deres kursus med en prøve i magt og omsorg indenfor social og sundhedsområdet - og ja tak - de er hamrende dygtige og alle bestod med flotte præstationer.


Undervisningen har været leveret af vores meget faglig kompetente udbyder hos VIA University Campus Viborg med en varighed af i alt 4 kursus dage, hvor Marianne Træbing Secher, fagansvarlig for psykiatrien, Cand.Pæd.Phil. og lektor VIA, Christina Lebel, Lektor hos VIA og cand. jur. og Mette Dahl Laursen socialpædagog og underviser hos VIA. har stået for undervisningen. 


Læs mere om kurset her


Familie Journalen januar 2020

"Noget måtte ske, og på plejehjemmet talte man om, at Erik ikke kunne blive boende, hvis ikke tingene ændrede sig. Og så var det, at den nye plejehjemsleder, Birgitte Tollund, fandt på en plan. Plejehjemmet indgik en aftale med firmaet TrygtMiljø, der sørger for, at Erik er sammen med to af deres ansatte fra klokken 6.30 til klokken 22."


En vedkommende og meget rørende artikel i Familie Journalen fra januar 2020, om Nina og hendes mand Erik, som fik konstateret demens i 2013.


Læs artiklen her

En vedkommende og meget rørende artikel i Familie Journalen fra januar 2020, om Nina og hendes mand Erik, som fik konstateret demens i 2013.

Nyt samarbejde om kompetenceudviklingResopti v/ Tina Risager

Vi har gennem nøje udvælgelse valgt at starte i et nyt samarbjede med Tina Risager der ejer Resopti, som tilbyder faglige stærke og fyldestgørende webinar omkring et bredt undervisningsfelt indenfor indenfor ældre- og demensomsorgen. 


Vi kan nu tilbyde vores medarbejdere endnu et kompetenceløft med undervisning indenfor ældre- og demensområdet, som derudover også kan benyttes i mange andre praksisfelter blandt andet psykiatrien. 


Vores medarbejdere kan nu bl.a. se frem til undervisning i emner såsom; kommunikation med mennesker med kognitive svækkelser, personrettet omsorg, ondartet socialpsykologi, kognitive funktioner der er svækket, viden om demens, 

adfærdmæssige og psykiske symptomer ved demens m.m. 


Læs mere her