Skærmning

Skærmning af borgere, som i en kortere eller længere periode kan have udadrettet uhensigtsmæssig adfærd af både verbalt eller fysisk karakter.

Miljøterapi

I arbejdet har vores medarbejdere fokus på det miljøterapeutiske arbejde i de dynamiske omgivelser borgeren, personale og andre befinder sig i.

Enkeltmandsprojekt

Enkeltmandsprojekt kan være nødvendigt, hvis en borger i en kortere eller længere periode har behov for miljøskifte fra fx et bosted eller egen bolig. Lad Trygt Miljø løse opgaven!

Familie Journalen januar 2020

"Noget måtte ske, og på plejehjemmet talte man om, at Erik ikke kunne blive boende, hvis ikke tingene ændrede sig. Og så var det, at den nye plejehjemsleder, Birgitte Tollund, fandt på en plan. Plejehjemmet indgik en aftale med firmaet TrygtMiljø, der sørger for, at Erik er sammen med to af deres ansatte fra klokken 6.30 til klokken 22."


En vedkommende og meget rørende artikel i Familie Journalen fra januar 2020, om Nina og hendes mand Erik, som fik konstateret demens i 2013.


Læs artiklen her

En vedkommende og meget rørende artikel i Familie Journalen fra januar 2020, om Nina og hendes mand Erik, som fik konstateret demens i 2013.

Nyt samarbejde om kompetenceudviklingResopti v/ Tina Risager

Vi har gennem nøje udvælgelse valgt at starte i et nyt samarbjede med Tina Risager der ejer Resopti, som tilbyder faglige stærke og fyldestgørende webinar omkring et bredt undervisningsfelt indenfor indenfor ældre- og demensomsorgen. 


Vi kan nu tilbyde vores medarbejdere endnu et kompetenceløft med undervisning indenfor ældre- og demensområdet, som derudover også kan benyttes i mange andre praksisfelter blandt andet psykiatrien. 


Vores medarbejdere kan nu bl.a. se frem til undervisning i emner såsom; kommunikation med mennesker med kognitive svækkelser, personrettet omsorg, ondartet socialpsykologi, kognitive funktioner der er svækket, viden om demens, 

adfærdmæssige og psykiske symptomer ved demens m.m. 


Læs mere her

Professionel ordentlighed

Vi sætter en ære i at udføre vores arbejde med professionel ordentlighed.


Det ordentlige og professionelle er synligt i hele vores arbejdsfelt og kommer til udtryk i vores seriøse tilgang til alle processer i en opgave. Processer vi indleder med dialog, der fortsætter gennem hele forløbet, til vi afslutter opgaven.


Læs mere

Værdighed, integritet og sårbarhedVores værdimæssige fundament

Respekt for det sårbare menneske som befinder sig i en svær situation og periode i sit liv, er afgørende for vores arbejde.


Derfor arbejder vi altid ud fra mindstemiddelprincippet. Det betyder, vi udelukkende benytter metoder som griber mindst muligt ind i borgerens liv.


I vores arbejde med det sårbare menneske, skal det være tydeligt, at vi vægter borgerens værdighed særdeles højt.


Læs mere

Kvalitet er i fokus

Hos Trygt Miljø er vores primære arbejde samarbejde med andre mennesker.


Det gælder både vores kunders medarbejdere, de borgere som befinder sig i svære personlige situationer, deres pårørende men også andre medborgere og medbeboere.


Derfor er det afgørende, vi altid har styr på lovgivning, registrering, dokumentation og indrapportering. Vi har kvalitet i fokus.


Læs mere