Skærmning

Skærmning af borgere, som i en kortere eller længere periode kan have udadreagerende uhensigtsmæssig adfærd af både verbal eller fysisk karakter.

Akut psykiatri

Vi løser trygheds- og sikkerhedsopgaver for patienter og medarbejdere hos psykiatriens sekundær sektor. Vores fokus er på tryghed på de psykiatriske afdeling i Region Midt Jylland.

Enkeltmandsprojekt

Enkeltmandsprojekt kan være nødvendigt, hvis en borger i en kortere eller længere periode har behov for miljøskifte fra fx et bosted eller egen bolig. Lad Trygt Miljø løse opgaven!

Kursus i Low ArousalSeptember 2020

Endnu engang har der været mulighed for kompetence udvikling for vores medarbejdere, denne gang i den pædagogiske tilgang Low Arousal. En effektiv tilgang til konflikthåndtering og stressreduktion.


Her er der fokus på, hvordan man via sin egen adfærd som professionel kan støtte og guide borgerens trivsel og udvikling af nye handlemuligheder, så borgeren får mulighed for en mere hensigtmæssig adfærd i svære situationer. 


Det grundlæggende i Low Arousal er at "Ro smitter", gennem kontrolleret adfærd hvor man som professionel ikke går med op i affekt, men forbliver rolig i sin verbale kommunikation og i sit kropssprog. Det er en pædagogisk metode for at undgå at borgeren bliver overstimuleret af både følelsesmæssige og sensoriske påvirkninger. 


Low Arousal tilgangen har udspring i samme værdigrundlag, som vi har hos Trygt Miljø. Den bygger på etiske principper og med et humanistisk menneskesyn. Det betyder, at vi holder fokus på menneskeværd, selvstændighed, ukrænkelighed og værdighed.


Læs mere her

Kursus i Neuropædagogik 1 & 2August og september 2020

Hen over august og september måned har vores medarbejdere deltaget i 2 kursusforløb i neuropædagogik. De har opnået stort indblik i hjernens grundlæggende funktioner, de neuroaffektive kompasser, hjernens eksekutive funktioner og emotioner. 


De er blevet undervisti i, hvordan neuropædagogikken benyttes som redskab i det pædagogiske arbejde. De har stillet skarp på de faglige reflektioner over metoder, observationer og egen adfærd i samspil med borgeren. 


Dette er blot en del af det som vores medarbejdere har været på kursus i i forbindelse med faglige dygtige og kompetente undervisere, blandt andre Mette Dahl Laursen, underviser VIA University College og Lone Wiegaard, Lektor hos VIA University College. Læs mere her.


Kursus i Magt & omsorgJuni 2020

YES - endelig fik vi igen lov til at være samlet i undervisningslokalet, og vi er nu blevet endnu mere skarpe på blandt andet omsorgen, selvbestemmelse, magt og indberetninger i vores arbejde med borgere der har udadreagerende adfærd.


Vores ihærdige og gode medarbejdere afsluttede deres kursus med en prøve i magt og omsorg indenfor social og sundhedsområdet - og ja tak - de er hamrende dygtige og alle bestod med flotte præstationer.


Undervisningen har været leveret af vores meget faglig kompetente udbyder hos VIA University Campus Viborg med en varighed af i alt 4 kursus dage, hvor Marianne Træbing Secher, fagansvarlig for psykiatrien, Cand.Pæd.Phil. og lektor VIA, Christina Lebel, Lektor hos VIA og cand. jur. og Mette Dahl Laursen socialpædagog og underviser hos VIA. har stået for undervisningen.


Læs mere om kurset her.


Nyt samarbejde om kompetenceudviklingResopti v/ Tina Risager

Vi har gennem nøje udvælgelse valgt at starte i et nyt samarbjede med Tina Risager der ejer Resopti, som tilbyder faglige stærke og fyldestgørende webinar omkring et bredt undervisningsfelt indenfor indenfor ældre- og demensomsorgen. 


Vi kan nu tilbyde vores medarbejdere endnu et kompetenceløft med undervisning indenfor ældre- og demensområdet, som derudover også kan benyttes i mange andre praksisfelter blandt andet psykiatrien. 


Vores medarbejdere kan nu bl.a. se frem til undervisning i emner såsom; kommunikation med mennesker med kognitive svækkelser, personrettet omsorg, ondartet socialpsykologi, kognitive funktioner der er svækket, viden om demens, 

adfærdmæssige og psykiske symptomer ved demens m.m. 


Læs mere her