Enkeltmandsprojekt er en særforanstaltning

- Vi kalder det et miljøskifte

Skal I have løst et eller flere enkeltmandsprojekter - eller det vi kalder et miljøskifte – er TrygtMiljø den helt rette samarbejdspartner.


Vi har mange års erfaring i at samarbejde med borgere, som netop har brug for et miljøskifte. For os er borgeren ikke et projekt, men et individ, der har behov for den rette støtte til at trives optimalt.


Indimellem kan det være nødvendigt at flytte en borger fra et givent miljø. Det kan være, borgeren af forskellige årsager har brug for at komme væk fra sit botilbud, bosted, egen bolig eller noget helt tredje.


Et miljøskifte, solisttilbud eller enkeltmandsprojekt bliver typisk sat i værk for at beskytte borgeren, således at borgeren ikke udøver skade på sig selv eller andre. Men det kan også være en løsning, der forebygger, at borgeren skaber uhensigtsmæssige situationer for sig selv.


Når der er tale om ekstraordinære behov for at varetage og beskytte borgeren samt sikre et trygt miljø og sikkerhed for jeres medarbejdere og andre beboere, kan et miljøskifte være en fornuftig og nødvendig løsning.


Ved enkeltmandsprojekter og miljøskifte flytter vi borgeren og skærmer ham/hende fra omgivelserne og skaber tryghed et andet sted.


Hør, hvordan vi kan hjælpe dig med dit enkeltmandsprojekt:


Kontakt TrygtMiljø

Ung fyr på enkeltmandsprojekt, solisttilbud

Rammer for et miljøskifte

TrygtMiljø er behjælpelige med akutanbringelse af borgere

Ved behov for enkeltmandsprojekter - miljøskifte - tilbyder TrygtMiljø dygtige og erfarne medarbejdere, der med faglig indsigt og dyb forståelse og empati for borgeren kan deltage i andre omgivelser med aflastning, støtte og vejledning.


I et tæt samarbejde med jer stræber vores kompetente medarbejdere efter at sætte de bedste ramme for et mere trygt miljø for både borgeren, de andre beboere og medarbejdere.


Hos TrygtMiljø tilbyder vi at varetage opgaven selvstændigt med vores egne medarbejdere. Alternativt løser vi også meget gerne opgaven i et tæt tværfagligt samarbejde med jeres medarbejdere.


Læs om udadreagerende adfærd

Trygt Miljøs sommerhus

TrygtMiljø har rammerne

Til sagsbehandleren
  • Matriklen er beliggende i Viborg Kommune i rolige omgivelser tæt på både indkøb og aktivitetsmuligheder.
  • En afdeling, der maksimalt rummer 1-2 beboere med lignende behov for pædagogisk behandling.
  • Man kan bo i en særforanstaltning, hvis man har et hjælpebehov, der ikke kan opfyldes andre steder, f.eks. behov for skærmning fra andre beboere, hvis man i perioder kan være til fare for sig selv eller andre, eller hvis man af andre årsager ikke kan magte at være sammen med andre.
  • Højt sikkerhedsniveau for såvel beboere som personale og det omgivende samfund.
  • Nærværende personale, der brænder for deres arbejde.
  • En individuel handlingsplan, hvor der tages hensyn til beboerens kompetence- funktions- og udviklingsniveau.
  • Omdrejningspunktet er at skabe en dagligdag, der motiverer og giver mening for beboeren.
  • Aflastning på hverdage eller i weekender er også en mulighed.


Ledige pladser – Vi har på nuværende tidspunkt 0 LEDIGE PLADSER tilbage i dette tilbud. (Opdateret d.03.03.24)


Se mere omkring vores tilbud her


TrygtMiljø bolig