En særforanstaltning

Vi kalder det et miljøskifte

Skal I have løst et eller flere enkeltmandsprojekter - eller det vi kalder et miljøskifte – er TrygtMiljø den helt rette samarbejdspartner.


Vi har mange års erfaring i at samarbejde med borgere, som netop har brug for et miljøskifte og ser da ikke på borgeren som et projekt.


Indimellem kan det være nødvendigt at flytte en borger fra et givent miljø. Det kan være, borgeren har brug for at komme væk fra sit, botilbud, bosted, egen bolig eller noget helt tredje.


Et miljøskifte, solisttilbud eller enkeltmandsprojekt bliver typisk sat i værk for at beskytte borgeren, således at borgeren ikke udøver skade på sig selv eller andre. Men det kan også være en løsning, der forebygger, at borgeren skaber uhensigtsmæssige situationer for sig selv.


Når der er tale om ekstra behov for at varetage og beskytte borgeren samt sikre et trygt miljø og sikkerhed for jeres medarbejdere og andre beboere, kan miljøskifte være en fornuftig og nødvendig løsning.


Ved enkeltmandsprojekter og miljøskifte flytter vi eks. borgeren og skærmer ham/hende fra omgivelserne og skaber tryghed et andet sted.


Hør, hvordan vi kan hjælpe dig med dit enkeltmandsprojekt:


Kontakt TrygtMiljø

Ung fyr på enkeltmandsprojekt, solisttilbud

Rammer for et miljøskifte

Ved behov for enkeltmandsprojekter - miljøskifte tilbyder TrygtMiljø dygtige og erfarne medarbejdere, som med faglig indsigt og forståelse, kan deltage i andre omgivelser med aflastning, støtte og vejledning.


I et tæt samarbejde med jer, stræber vores kompetente medarbejdere efter at sætte de bedste ramme for et mere trygt miljø for både borgeren og medarbejdere.


Hos TrygtMiljø tilbyder vi at varetage opgaven selvstændigt med vores egne medarbejdere, eller vi kan også meget gerne løse opgaven i et tværfagligt tæt samarbejde med jeres medarbejdere.


TrygtMiljø er behjælpelige med akutanbringelse af borgere.


Læs om udadreagerende adfærd

Trygt Miljøs sommerhus

TrygtMiljø har rammerne

Til sagsbehandleren
  • Matriklen er beliggende i Viborg Kommune i rolige omgivelser tæt på indkøb og aktivitetsmuligheder.
  • En afdeling, der maksimalt rummer 1-2 beboere med lignende behov for pædagogisk behandling.
  • Man kan bo i en særforanstaltning, hvis man har et hjælpebehov, der ikke kan opfyldes andre steder, f.eks. behov for skærmning fra andre beboere, eller hvis man i perioder kan være til fare for sig selv eller andre. Eller hvis man af andre årsager ikke kan magte at være sammen med andre.
  • Højt sikkerhedsniveau for såvel beboere som personale, og det omgivende samfund.
  • Nærværende personale der brænder for deres arbejde.
  • En Individuel handlingsplan, hvor der tages hensyn til beboerens kompetence- funktions- og udviklingsniveau.
  • Omdrejningspunktet er at skabe en dagligdag der motiverer og giver mening for beboeren.
  • Aflastning på hverdage eller i weekender er også en mulighed.


Ledige pladser – Vi har 2 LEDIGE PLADSER tilbage.


Hør, hvordan vi kan hjælpe dig med din særforanstaltninger:


Kontakt TrygtMiljø


TrygtMiljø bolig