Tryghedsgivende pædagogiske opgaver for børn og unge

Vores opgaver indenfor børne og unge området spænder over et bredt felt. Vi arbejder med børn og unge der har særlige vanskeligheder med udadrettet adfærd. Det er der mange forskellige årsager til, nogle af de årsager har haft baggrund i psykiske og sociale vanskeligheder, misbrugsproblematikker eller kriminel løbebane. 


Vi arbejder med forskellige faglige metoder alt efter, hvad situationen og opgaven kræver. Vi arbejder fx ud fra den anerkendende pædagogik, personcentreret nærvær, observationer og mønstrer. Derudover varetager vi mange opgaver, der omhandler skæmning, hvor vores fokus er rettet mod nærvær og omsorg for barnet eller den unge.


Vi har flere forskellige områder, hvor vi har leveret vores kompetencer herunder eks. institutioner, opholdssteder og i skoleregi. Her har vi støttet op omkring trygheden for både barnet eller den unge, men også for det faglige personale der er omkring.


Vi kan fx være behjælpelige i situationer, hvor der kræves transport til og fra aktiviteter, støtte og sikrer trygheden i aktiviteter udenfor og i hjemmet, undersøgelser i behandlings regi, sikrer trygheden i omgivelserne på institutioner.


Skærmning af børn og unge

I arbejdet med børn og unge, er det altid vigtigt at træde nænsomt. Barnet eller den unge skal have lov til at udfolde og udvikle sig i det tempo, som er passende. Derfor er det vigtigt, at hvis skærmning af børn og unge skal udøves, må det ikke hindre udviklingen, men i stedet skal det bidrage til bedre trivsel og kontrol.


Nogle børn og unge kan ikke gøre for deres adfærd og den baggrund de har. Det kan fx skyldes psykiske lidelser, sociale vanskeligheder eller misbrugsproblematikker.


Hos TrygtMiljø træder vi til på institutioner og opholdssteder, hvis der er brug for en faglig vikar, som kan støtte barnet eller den unge. Det kan eksempelvis være støtte til og fra undersøgelser i behandlingsregi.


Udadreagerende børn og unge kan skabe udfordringer for pårørende og personale. Skærmning kan i disse tilfælde ses som et middel til at skabe gode rammer, hvor barnet eller den unge ikke oplever for mange sanseindtryk, der kan påvirke negativt og trigge den udadrettede adfærd. Formålet med skærmning er at styrke barnet eller den unge gennem struktur og omsorg.


Når børn og unge reagerer

Børn og unges udadreagerende adfærd kan eksempelvis skyldes

  • Autisme
  • Adfærdsproblemer
  • ADHD
  • Misbrug
  • Uro i hjemmet


Men aggressive børn eller børn med adfærdsproblemer er ikke agressive eller udadreagerende med vilje. Vores pædagogisk uddannede skærmere hjælper børnene med at håndtere vreden. Vi hjælper dem med vredeshåndtering ved at fokusere på nærvær og omsorg for barnet og den unge.

Pædagogisk skærmer taler med ung

Rammer for et miljøskifte for den unge

Ved behov for enkeltmandsprojekt - et miljøskifte tilbyder TrygtMiljø dygtige og erfarne medarbejdere, som med faglig indsigt og forståelse, kan deltage i andre omgivelser med aflastning, støtte og vejledning.


I et tæt samarbejde med jer, stræber vores kompetente medarbejdere efter at sætte de bedste ramme for et mere trygt miljø for den unge.


Hos TrygtMiljø tilbyder vi at varetage opgaven selvstændigt med vores egne medarbejdere, eller vi kan også meget gerne løse opgaven i et tværfagligt tæt samarbejde med jeres medarbejdere.


Trygt Miljøs sommerhus