Tryghedsgivende pædagogiske opgaverfor børn og unge

Vores opgaver indenfor børne og unge området spænder over et bredt felt. Vi arbejder med børn og unge der har særlige vanskeligheder med udadrettet adfærd. Det er der mange forskellige årsager til, nogle af de årsager har haft baggrund i psykiske og sociale vanskeligheder, misbrugs problematikker eller kriminel løbebane. 


Vi arbejder med forskellige faglige metoder alt efter, hvad situationen og opgaven kræver. Vi arbejder ex. ud fra den anerkendende pædagogik, personcentreret nærvær, observationer og mønstrer. Derudover varetager vi mange opgaver der omhandler skæmning, hvor vores fokus er rettet mod nærvær og omsorg for barnet eller den unge. 


Vi har flere forskellige områder, hvor vi har leveret vores kompetencer, herunder fx. institutioner, opholdssteder og i skole regi. Her har vi støttet op omkring trygheden for både barnet eller den unge, men også for det faglige personale der er omkring.


Vi kan fx. være behjælpelige i situationer, hvor der kræves transport til og fra aktiviteter, støtte og sikrer trygheden i aktiviteter udenfor og i hjemmet, undersøgelser i behandlings regi, sikrer trygheden i omgivelserne på institutioner.