Sådan blev TrygtMiljø grundlagt

Benny Jørgensen etablerede tilbage i 2003 vagtvirksomheden Safetycrew.


Han ønskede at hjælpe med at skabe tryghed for alle borgere i Viborgs natteliv. Gennem årene blev det også naturligt for Benny at hjælpe mennesker i sårbare situationer, med at genskabe tryghed i de miljøer, de befandt sig i.


Benny ønskede at gøre en forskel for de medarbejdere på arbejdspladser, som varetager de vigtige arbejdsopgaver med vores samfunds mest sårbare borgere, som i perioder - og oftest meget ufrivilligt - skaber utrygge, farlige, og uforudsigelige situationer, der er med til at skabe utrygge arbejdsmiljøer.


Disse situationer kan være en udfordring for medarbejdernes fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Derfor ønskede Benny at skabe sikkerhed og ikke mindst tryghed for både de medarbejdere, som varetager dette arbejde men i den grad også for borgeren selv, de pårørende og andre samboende borgere på stedet.

I 2015 yder Benny økonomisk støtte til opstart af en salgsvirksomhed, der sammen med Safetycrew skal samarbejde at tilbyde tryghedsskabende ydelser, hvor der er behov for ekstra kompetencer for at undgå utrygge situationer og et utrygt arbejdsmiljø med lange sygemeldinger til følge.


Dette bliver samtidig grundsten for at etablere Trygt Miljø.


Benny er fortsat indehaver af både Safetycrew og Trygt Miljø. Begge virksomheder leverer tryghedsskabende medarbejdere til forskellige opgaver.