Væltet træ på vejen i skoven

Udadreagerende adfærd

Udadreagerende adfærd har stor omkostning for menneskerne der befinder sig i omgivelserne, men også for mennesket selv der har denne adfærd. Bliv klogere på udadreagerende adfærd.
Blomstrende rapsmark

Viden om skærmning

Vi ønsker at beskytte den enkelte borger, ved at begrænse ydre påvirkninger. Det gør vi blandt andet ved at benytte pædagogisk skærmning til at mindske og kontrollere mængden af sanseindtryk. Få mere viden om skærmning.
Klart vand i bækken

Konflikthåndtering

Vi ved, at håndtering af konflikter handler om respekt. Det handler om respekt for hinanden, respekt for sig selv og at stå ved egne værdier for derigennem opnå kontrol for egne livsbetingelser. Læs mere om Konflikthåndtering.
Trygge personer der cykler udenfor

Miljøterapi

Vores medarbejdere har fokus på at arbejde i dynamiske omgivelser, når vi arbejder med miljøterapi. Vi arbejder ud fra: Beskyttelse, Støtte, Struktur, Engagement og Validering. Læs mere om Miljøterapi.
Stort knudret træ i skoven

Empowerment

Begrebet empowerment betyder og handler om den styrke, magt og kraft det enkelte menneske benytter sammen med sin erkendelse, indsigt og selvforståelse. Bliv klogere på Empowerment.
Grus sti i skoven

Faglige metoder

Hos Trygt Miljø er kvalitet i vores arbejde og de serviceydelser, vi leverer, altid i skarpt fokus.
Hænder der mødes

Forebyggelse af vold og trusler på arbejdspladsen

Skab bedre arbejdsmiljø og sikkerhed for dine medarbejdere ved at forebygge vold og trusler på arbejdspladsen. Bliv klogere på, hvad I kan gøre for at forebygge volden og skabe et trygt arbejdsmiljø.
Trygt Miljø medarbejder der går med ung kvinde

Low arousal

Low arousal er en effektiv konfliktnedtrappende tilgang. Bliv klogere på, principperne for metoden, der skal hjælpe med at se hele mennesket, så en uhensigtsmæssig adfærd kan minimeres.
Skov

Afstemt pædagogik

Afstemt Pædagogik handler om at identificere tegn på udfordrende adfærd og have en plan for, hvad man gør under en negativ hændelse samt have en plan for, hvad der skal gøres efter en hændelse.