Faglige metoder

Vores pædagogiske vikarer arbejder metodisk ud fra følgende tryghedsgivende, sikkerhedsmæssige og pædagogiske tilgange i forbindelse med konflikter:

Tillidsskabende relationer: I arbejdet med både borgere og patienter søger den pædagogiske vikar at skabe tillid, der både er dynamisk udviklende og skaber gode relationer i modsætning til mistillid, der er med til at skabe kaos og stilstand. Derfor er den tillidsskabende relation helt central i den gode håndtering af konflikter.


Kendskab: For at kunne løse en konflikt, er det nødvendigt for den pædagogiske vikar at opnå et kendskab til konflikten og forstå, hvorfor den er opstået.


Forståelse: Derudover arbejder den pædagogiske pædagog mod at få en god forståelse af, hvad konflikten gør ved alle de involverede parter.


Det kommunikative: Den pædagogiske pædagog er uddannet i at bruge konfliktnedtrappende samtaleteknikker, der er designet til at forebygge, nedtrappe eller stoppe konfliktsituationer på en konstruktiv måde.


Nænsom nødværge: Kun i absolut akutte situationer vælger den pædagogiske vikar at benytte nænsom nødværge for at varetage egen eller andres sikkerhed i forbindelse med en konflikt.

VORES PÆDAGOGISKE VIKARER ARBEJDER UD FRA METODER OG PRINCIPPER FRA:

Afstemt pædagogik: Afstemt pædagogik handler om, at pædagogen er i stand til at identificere tegnene, der leder op mod udfordrende adfærd hos borgeren. Derudover skal pædagogen have en plan klar for, hvordan de griber situationen an i forbindelse med negativ adfærd (f.eks. udadreagerende, selvskadende adfærd) samt en plan for, hvad der skal gøres i forlængelse af hændelsen.


Low Arousal: Low arousal giver pædagogen værdifulde kompetencer til at støtte borgeren i at ændre en udfordrende adfærd. Det opnås ved at mindske de konfronterende situationer og opnå en lav grad af modstand hos borgeren.


Deeskalering: Der kan opstår situationer, hvor patienter eller borgere bliver ophidsede, vrede eller kede af det, hvor de med stor sandsynlighed bliver voldelige eller selvskader. Her er deeskalering en proces, der med stor effekt kan bruges til at tale med dem og hjælpe med at falde til ro igen.


Neuropædagogik: Vores pædagogiske vikarer er uddannede i at kunne udvælge og anvende de metoder, der bedst fremmer udviklingen og trivslen hos patienten eller borgeren - både børn, unge og voksne. Det kan de blandt andet gøre på baggrund af en dyb forståelse for borgerens eller patientens behov for neuropædagogiske indsatser.

Kurser og e-læring

Vores medarbejdere skal have de bedste forudsætninger for en god og sikker arbejdsdag – og vores kunder skal hjælpes af kompetente medarbejdere.

Vores branche er kendt for skæve arbejdstider, og derfor kan det være udfordrende at give alle medarbejdere den samme gode uddannelse og kurser. Men netop vores vikarers høje uddannelsesniveau er helt central for, hvad vi hos TrygtMiljø tilbyder vores kunder.


Derfor har vi udviklet en e-læringsplatform, der lader vores medarbejdere uddanne sig hjemme eller på farten, når det passer dem bedst. E-læringen bliver fulgt op med fysisk træning, så læringen kan afprøves og øves i det virkelige liv.


For at sikre, at vores e-læring har den højeste kvalitet, samarbejder vi med IFKH - Institut for Konflikthåndtering omkring kurser i bl.a. deeskalering. Her er der fokus på praksisnær kompetenceudvikling og læring, og materialet er lavet af fagspecialister, der har mange års erfaring.


På den måde tilbyder vi vores medarbejdere det undervisningsmateriale, der er rettet lige præcis mod de kompetencer, de har brug for i deres daglige arbejde.

Institut for Konflikthåndtering logo

Kvalitet er i fokus

Vores primære arbejde er samarbejdet med mennesker - både vores kunders medarbejdere, borgere, der befinder sig i svære personlige situationer, deres pårørende, men også andre medborgere og medbeboere.


Derfor er det afgørende, vi altid har styr på lovgivning, registrering, dokumentation og indrapportering.


Men vi skal også sikre, at vores medarbejdere løbende modtager den nødvendige undervisning og sparring, så de altid er klædt på til at yde den absolut bedste indsats i vores opgaveløsning.


Det er også vigtigt at påpege, at alle medarbejdere hos TrygtMiljø naturligvis kan fremvise ren straffeattest og børneattest.


Vi anser kvalitet som særdeles vigtigt, når vi skal at yde den bedste faglige service for vores kunder. Derfor er TrygtMiljø ISO certificeret. Det er med til at sikre kvalitet og efteruddannelse af både vores ledere og medarbejdere.


Vores medarbejdere er fagligt dygtige

Vi tilbyder undervisning i de forskellige faglige metoder, der giver vores medarbejdere en solid ballast og bidrager til, at de kan løse deres opgaver optimalt i samarbejde med det faste personale. Vi benytter både interne og eksterne undervisere og tilbyder undervisning i følgende områder:


 • Konflikthåndtering – grundlæggende teoretisk konflikthåndtering
 • Konflikthåndtering – konfliktnedtrappende samtaleteknikker
 • Konflikthåndtering – nænsomt nødværge
 • Deeskalering
 • Voldsforebyggelse
 • Risikovurdering
 • Miljøterapi – fokus på, hvilket niveau der arbejdes ud fra
 • Sanseintegration – fokus på sansestimulering, der modvirker udadreagerende adfærd
 • Empowerment – opnå følelse af kontrol og selvbestemmelse i eget liv
 • Etiske principper og værdigrundlag i arbejdet med et sårbart menneske
 • Low Arousal - konfliktnedtrapning og deeskalering af uhensigtsmæssig og udadreagerende adfærd
 • Neuropædagogiske teori
 • Sanseintegration
 • Adfærdsmønstre – fokus på kortlægning af mønstre i udadreagerende adfærd
 • Førstehjælp
 • Lovgivning, registrering og indberetninger