Faglige metoder

Vores medarbejder er instrueret i at arbejde metodisk ud fra følgende tryghedsgivende, sikkerhedsmæssige- og pædagogiske tilgange:

Tillidsskabende relation: Mistillid skaber kaos og stilstand, hvorimod tillid er dynamisk udviklende og skaber relationer.

Derfor er den tillidsskabende relation et særdeles vigtigt aspekt i konflikthåndtering.


Kendskab: Kendskab til konflikten og hvorfor den opstår.


Forståelse: Forståelse af hvad konflikten gør ved alle de involverede parter.


Det kommunikative: Hvordan bruger vi konfliktnedtrappende samtaleteknikker til at forebygge eller stoppe konfliktsituationer.


Nænsomt nødværge: Benytter vi kun i absolut akutte situationer for at varetage egen eller andres sikkerhed.

VORES TRYGHEDSVIKARER ARBEJDER UD FRA METODER OG PRICIPPET FRA

Afstemt pædagogik handler om, at kunne identificere tegn på udfordrende adfærd, have en plan for hvad man gør under en negativ hændelse (udadreagerende, selvskadende adfærd), samt en plan for hvad der gøres efter en hændelse.


Low Arousel giver kompetencer til at støtte borgeren i at ændre en udfordrende adfærd, ved at undgå konfronterende situationer og søge at opnå lav grad af modstand hos borgeren


Deeskalering  er når patienterne bliver ophidsede, vrede og kede af det, og der opstår en situation, hvor det virker sandsynligt, at de kunne blive voldelige eller begynde at selvskade, er det tit muligt at tale med dem og derved hjælpe dem med at falde til ro. - Den proces kaldes normalt for deeskalering.


Neuropædagogik - vores tryghedsvikarer er uddannet i at kan udvælge og anvende metoder, der fremmer udvikling og trivsel hos barnet/den unge eller den voksne, på baggrund af forståelse for borgerens behov for neuropædagogiske indsatser, i det pædagogiske arbejde.

Kvalitet er i fokus

Vores primære arbejde er samarbejdet med mennesker - både vores kunders medarbejdere, borgere som befinder sig i svære personlige situationer, deres pårørende men også andre medborgere og medbeboere.


Derfor er det afgørende, vi altid har styr på lovgivning, registrering, dokumentation og indrapportering.


Men vi skal også sikre, at vores medarbejdere løbende modtager den nødvendige undervisning og sparring, så de altid er klædt på til at yde den absolut bedste indsats i vores opgaveløsning.


Det er også vigtigt at påpege, at alle medarbejdere hos Trygt Miljø naturligvis kan fremvise straffeattest og børneattest.


Vi anser kvalitet som særdeles vigtigt, når vi skal at yde den bedste faglige service for vores kunder. Derfor er Trygt Miljø ISO certificeret. Det er med til, at sikre kvalitet og efteruddannelse af vores ledere og medarbejdere.


Vores medarbejdere er fagligt dygtige

Vi tilbyder undervisning i de forskellige faglige metoder, som vi mener, at vores medarbejdere har behov for i praksis. Vi benytter både interne og eksterne undervisere og tilbyder følgende undervisning i følgende områder:


 • Konflikthåndtering – grundlæggende teoretisk konflikthåndtering
 • Konflikthåndtering – konfliktnedtrappende samtaleteknikker
 • Konflikthåndtering – nænsomt nødværge
 • Deeskalering
 • Voldsforebyggelse
 • Risikovurdering
 • Miljøterapi – fokus på hvilket niveau der arbejdes ud fra
 • Sanseintegration – fokus på sansestimulering der modvirker udadrettet adfærd
 • Empowerment – opnå følelse af kontrol og selvbestemmelse i eget liv
 • Etiske principper og værdigrundlag i arbejdet med et sårbart menneske
 • Arousal niveau
 • Neuropædagogiske teori
 • Adfærdsmønstre – fokus på kortlægning af mønstre i udadrettet adfærd
 • Førstehjælp
 • Lovgivning, registrering og indberetninger