Konflikthåndtering

Vi ved, at håndtering af konflikter handler om respekt.


Det handler om respekt for hinanden, respekt for sig selv og at stå ved egne værdier for derigennem opnå kontrol for egne livsbetingelser.


I konflikthåndtering arbejder vores medarbejdere ud fra processerne i empowerment for at støtte borgeren til at modvirke afmagt og dermed opnå større grad af kontrol over egen situation.


Men vi ved også, at konflikter mellem mennesker nærmest er uundgåeligt på et eller andet tidspunkt i livet.


Derfor oplever de fleste mennesker at havne i konflikter - nogle dog mere kompliceret end andre.


Hos Trygt Miljø ved vi, hvordan vi skal arbejde med at løse de mere tunge og komplicerede konflikter. Dem, hvor udviklingen går i den negative retning og har udviklet sig til alvorlige verbale trusler og måske endda fysisk udadrettet og voldelig adfærd.

Lille vandfald i skoven med grene og siv

KonflikthåndteringFaglige metode

Vi arbejder metodisk ud fra følgende tryghedsgivende, sikkerhedsmæssige- og pædagogiske tilgange:


Tillidsskabende relation: Mistillid skaber kaos og stilstand, hvorimod tillid er dynamisk udviklende og skaber relationer. Derfor er den tillidsskabende relation et særdeles vigtigt aspekt i konflikthåndtering.


Kendskab: Kendskab til konflikten og hvorfor den opstår.


Forståelse: Forståelse af hvad konflikten gør ved alle de involverede parter.


Det kommunikative: Hvordan bruger vi konfliktnedtrappende samtaleteknikker til at forebygge eller stoppe konfliktsituationer.


Nænsomt nødværge: Benytter vi kun i absolut akutte situationer for at varetage egen eller andres sikkerhed.


Ensom psykisk syg ung mand siddende vandet

KonflikthåndteringFormålet

Formålet for vores arbejde med konflikthåndtering er, at vi opnår tryghed for borgeren, jer som personale og alle andre der færdes i borgerens omgivelser.


Denne tryghed ønsker vi at opnå ud fra vore vigtige etiske principper, om at der skal være værdighed i relationen og værdighed for borgeren, som befinder sig i en sårbare periode.


Hos Trygt Miljø stræber vi efter, at borgeren skal opnå selvstændighed og selvbestemmelse i eget liv. Derfor arbejder vi altid med konflikthåndteringen ud fra principperne i empowerment.