Tryghedsforløb med demens

Adfærden er ikke bevidst

Hos Trygt Miljø er vores fokus rettet mod værdighed i relationen med det demensramte menneske. Vi tror på at det er vigtigt at undersøge årsagen til at borgeren har den ufrivillige udadrettede adfærd


Vi arbejder ud fra tanken og viden om, at intet menneske som er ramt af demens bevidst eller ønsket skaber uhensigtsmæssig adfærd, heri forstået som verbal eller fysisk udadrettet adfærd rettet mod andre eller genstande. 


Derimod er vi beviste om, at demensramte mennesker er stærkt svækket i deres kognitive formåen. De oplever at blive ramt af angst og utryghed. 


Det betyder, at det de oplever er en stærk følelsesmæssig påvirkning, som gør at nogle mennesker med demens kan opleves med udadrettet adfærd, som skaber utryghed i omgivelserne for medbeboer, personale og pårørende.


Ingen med demens er ens eller reagerer ens. Nogle demensramte har behov for at mindske mængden af sanseindtryk. Det kan bl.a. gøres ved hjælp af skærmning. Trygt Miljø ser altid på den enkelte borger og borgerens behov såvel som faglige og sociale evner. 

Relationen er vigtig

Relationen er for os meget vigtig i samarbejdet med det ramte menneske, personale og pårørende. Det er via relationen vi kan få et indblik i, hvilke følelsesmæssige påvirkninger der er årsagen til angst og utryghed for det enkelte menneske.


Vi holder fokus på borgerens integritet, idet vi anser det for vigtigt at møde det enkelte menneske med en naturlig tillid og have respekt for egne meninger og holdninger til livet.


Efter en vurdering af hvor kognitivt ramt borgeren er, benytter vi viden fra borgeren selv, personale og pårørende til at identificerer vigtige aspekter i borgeren liv.   


Da vores fokus er på relationen vil dette også betyde, at vores fokus er på at inkludere borgeren i fælles aktiviteter. Dette kan være sammen med andre medbeboer, eller pårørende eller vi kan varetage sociale aktiviteter sammen med borgeren. 


Personcentreret omsorg og pleje giver trivsel

Hos Trygt Miljø er vores medarbejdere oplært og instrueret i at yde personcentreret omsorg. Når man yder personcentreret omsorg, sætter man personen i centrum fremfor sygdommen. Det bygger på en omsorgsfilosofi. Læs her om Tom Kitwoods teori.Vores tilbud om et forløb

Forløbets varighed  

Det er svært at sætte en præcis tidsramme på et forløb, fordi hver enkelt situation er meget individuelt, og derfor vil de og har de forskellige tidsmæssige behov. Vi kan dog give et indblik i at et gennemsnitlig forløb typisk strækker sig over cirka 3 måneder. Nogle længere, andre kortere tidsramme. 


Opstarten

Ved start af forløbet vil vores konsulent komme til et møde hos jer. Dette møde vil omhandle klarlægning af hvilket behov I har, hvilke sikkerhedsmæssige hensyn vi skal tage, og forventningsafstemning i forbindelse med forløbet. Vi vil her også komme med et estimat for tidsrammen. 

Opfølgning

Dernæst vil der udarbejdes en plan for opstartsdagene, typisk de første 7-14 dage, hvor vi herefter i samråd med jer og os enten fortsætter, op- eller nedjusterer i indsatsen. Når vi afslutter forløbet, vil der efterfølgende kunne ydes faglig sparring, hvis et behov skulle opstå, fx i forbindelse med et tilbagefald.


Formålet

Formålet i forløbet er, at jeres personale selvstændigt vil varetage arbejdet omkring borgeren i et trygt miljø, hvor sikkerheden er høj. Målet er også at borgeren opnår en værdig og så vidt mulig en tryg hverdag, hvor borgeren kan indgå i relationer med andre af kortere eller længere varighed.