Miljøterapi

Medarbejderne hos Trygt Miljø har fokus på at arbejde i dynamiske omgivelser, når vi arbejder med miljøterapi.


Derfor er vores udgangspunkt altid borgerens behov i det miljøterapeutiske arbejde ud fra fem forskellige vigtige processer:


    • Beskyttelse
    • Støtte
    • Struktur
    • Engagement
    • Validering


Når vores medarbejder fra Trygt Miljø skal hjælpe med at løse en opgave, er vores erfaring, at jeres behov primært drejer sig om de tre første processer – beskyttelse, støtte og struktur.


Dette skyldes, at et sårbart menneske ofte har større behov for, at vi retter vores opmærksomhed mod netop disse svære processer.

Trygge personer der cykler udenfor

MiljøterapiOpgaveløsninger

Hos Trygt Miljø kan vi løse opgaven, hvis en borger skaber uhensigtsmæssigt opmærksomhed, uro eller utryghed i fællesarealerne på bostedet.


Miljøterapi kan også udføres i offentlige omgivelser, når borgeren har behov for at klare daglige gøremål eksempelvis at handle ind i supermarkeder, benytte offentlige institutioner herunder bibliotek, jobcenter eller lignende. 


Det kan være når borgeren har behov for at få sig rørt ved daglige gåture eller har behov for at komme i træningscenter, da kan vi støtte op omkring aktiviterne. 


Ved de ovenforstående eksempler kan vores opgaveløsning være, at vores medarbejdere er med på sidelinjen i de aktiviter der findes sted i omgivelserne for borgeren. Vi kan og vi skaber ro, tryghed og sikkerhed for såvel borgeren selv, personalet og andre i omgivelserne. 

Gammel kvinde der hækler

MiljøterapiFormålet

Et vigtigt formål er, at borgeren ikke oplever at blive isoleret fra fællesskabet i hverken kortere eller længere periode. I stedet skal borgeren have den nødvendige støtte og vejledning.


Målet er også, at jeres egne medarbejdere opnår mulighed for at træne de almindelig daglige levevis aktiviter, som er nødvendige og meningsfulde for borgeren.


Jeres medarbejdere skal kunne arbejde i trygge og sikre omgivelser, og derigennem opnå mulighed for fagligt at støtte op omkring dagligdagens forskellige sociale sammenspil, uanset om det fx er måltider i fællesmiljø, gåture eller sociale aktiviteter og interaktioner.