Derfor tager vi stort ansvar for de opgaver, vi skal være med til at løse. Vi ved, at troværdighed er et af de vigtigste aspekter i vores samarbejde, og derfor er der gennemsigtighed i vores opgaveløsning fra start til slut i alle henseender.


Med fokus på borgerens værdighed og integritet, tager vi ansvar og drager omsorg for borgeren, som befinder sig i en svær periode af livet.


Vi fokuserer på empowerment , og at den enkelte borger opnår kontrol med egen situation.


Med afsæt i mange års erfaring genskaber vi tryghed og sikkerhed hos jeres medarbejdere og på jeres arbejdsplads.


Dermed kan I fokusere på det vigtige og nødvendige relations- og (re)habiliteringsarbejde hos den pågældende borger. Men naturligvis også at skabe sikkerhed, tryghed og et trygt miljø i hverdagen for andre medbeboer, pårørende og medarbejdere.


Det betyder, at borgeren på sigt også får mulighed for at indgå i positive sociale sammenhænge og dermed undgå isolation og eksklusion i sin hverdag.