Specialiseret tryghedsskabende personale

Vores speciale er konflikthåndtering, deeskalering og forebyggelse af svære konfliktfyldte situationer  med  verbal eller fysisk udadreagerende adfærd . Vores tryghedsmedarbejdere har stor erfaring ved at bistå ved pacificering, skærmning og fastholdelse af udadreagerende borgere/patienter.


Vores medarbejdere modtager løbende den nødvendige undervisning og sparring, så de altid er klædt på til at yde den absolut bedste indsats i vores opgaveløsning, både pædagogisk og sikkerhedsmæssigt.


TrygtMiljø ApS er et sikkert valg fordi:

  • Vi går ikke på kompromis med kvalitet, tryghed og sikkerhed
  • Erfaring med tryghedsskabende personale siden 2003
  • Professionelt og veluddannet sikkerhedspersonale
  • Velkendt af personalet i psykiatrien og på socialområdet
  • Vi tilrettelægger vores arbejde ud fra jeres anvisninger


Skal vi samarbejde?


Kontakt os

Vi tager stort ansvar for de opgaver, vi skal være med til at løse. Vi ved, at troværdighed er et af de vigtigste aspekter i vores samarbejde, og derfor er der gennemsigtighed i vores opgaveløsning fra start til slut i alle henseender. Med fokus på borgerens værdighed og integritet , tager vi ansvar og drager omsorg for borgeren, som befinder sig i en svær periode af livet.


Vores tryghedsskabende personale er specialister i pædagogisk skærmning og bliver jeres tætte samarbejde om at skabe den bedste hverdag for borgere med udadrettet adfærd.


Med afsæt i mange års erfaring genskaber vi tryghed og sikkerhed hos jeres medarbejdere og på jeres arbejdsplads. Vi har stor viden om udadreagerende adfærd, skærmning, konflikthåndtering og miljøterapi. Vi fokuserer på empowerment , og at den enkelte borger opnår kontrol med egen situation.


Dermed kan I fokusere på det vigtige og nødvendige relations- og (re)habiliteringsarbejde hos den pågældende borger. Men naturligvis også at skabe sikkerhed, tryghed og et trygt miljø i hverdagen for andre medbeboer, pårørende og medarbejdere.


Det betyder, at borgeren på sigt også får mulighed for at indgå i positive sociale sammenhænge og dermed undgå isolation og eksklusion i sin hverdag.


Vi vægter høj kvalitet

Dokumentation

Vi ved, at både offentlige og private tilbud er underlagt høje dokumentationskrav.

Derfor udarbejder vi døgnrapporter på alle opgaver, og vores dokumentation tager udgangspunkt i de i alt 8 temaer fra VUM voksenudredningsmetoden.


Vi noterer kun relevante oplysninger omkring borgeren under de temaer, der har været aktuelle for den pågældende dag i forhold til den opgave, vi løser hos jer.


Straffeattest - Børneattest

Alle medarbejdere hos TrygtMiljø kan fremvise relevant straffe- og børneattest.


Børneattest skal kunne fremvises, da nogle opgaver er borgere under myndighedsgrænsen på 18 år.


Ved ansættelsestidspunktet skal vores medarbejdere derfor give samtykke til, at vi indhenter både straffe- og børneattest. Medarbejderen giver desuden samtykke til, at vi løbende kan indhente attester - minimum én gang årligt.


Trækker medarbejderen dette samtykke tilbage under ansættelsesforholdet hos TrygtMiljø, er dette ensbetydende med, at ansættelsesforholdet ophører.


Lovgivning

Vi tager lovgivningen alvorligt. Derfor er det et krav til vores medarbejdere, at de har kendskab til aktuel lovgivning på sundheds- og socialområdet.


Vores medarbejdere skal derfor som minimum kvittere for at have læst magtanvendelses-, forældreansvars-, nødret- og nødværgelovgivningen på området.


To gange årligt underviser vi både nye medarbejdere og ”gamle” medarbejdere, som ønsker genopfriskning af deres viden, om den aktuelle lovgivning.


Indrapportering

Hos TrygtMiljø er vi naturligvis opmærksomme på at indrapportere, hvis der sker utilsigtede menneskelige fejl i vores arbejde. Der kan nemlig ske fejl, når mennesker arbejder med mennesker.


Da vi fokuserer på åbenhed og refleksion om vores arbejde, bliver eventuelle utilsigtede hændelse altid gennemgået med den pågældende medarbejder. Dermed er vi sikre på, at vi altid lærer af vores erfaringer og undgår lignende fejl i fremtiden.


Vi indberetter altid utilsigtede hændelser, hvor der er medført skade eller risiko for skade til Dansk Patient Sikkerhed Database - DPSD.


TrygtMiljø støtter med endnu en hjertestarter

Vi har hjertet med – og det synes vi at alle skal have muligheden for!

"I Danmark rammes årligt ca. 5.000 danskere af hjertestop uden for hospital. Det svarer til ca. 14 personer hver dag. Overlevelsen efter hjertestop uden for hospital er i dag ca. 16 % (2019). For personer med stødbar hjerterytme er overlevelsen 40 % (2019). 


De fleste personer får varige skader eller dør, hvis ikke de får hjælp inden for ca. 10 minutter. Efter ca. 6 minutter kan hjernen begynde at tage skade, og for hvert minut, der går uden genoplivning, falder chancen for at overleve med ca. 10 %."

Oplysninger fra sundhedsstyrelsen.


Vi ved, at hjertestartere redder liv, og vi ved, at hjertestartere skal være placeret tæt på det sted, hvor hjertestoppet finder sted, for at hjertestarteren bliver hentet og har effekt.


Derfor har vi støttet endnu en opsætning af en hjertestarter ved Børnehuset Teglgården i Viborg. 


Den anden hænger ved indgangen ved Meny Viborg.TrygtMiljø støtter med hjertestarter