Empowerment

Begrebet empowerment betyder og handler om den styrke, magt og kraft det enkelte menneske benytter sammen med sin erkendelse, indsigt og selvforståelse.


Når dette bliver benyttet i kombination med hinanden, bliver der skabt en kraftfuld handlekraft hos det enkelte menneske. Og dermed bliver empowerment både en proces og et mål i sig selv.


Empowerment er fornemmelsen, en person kan have af at have kontrol over sit eget liv i forbindelse med sin personlighed, opmærksomhed og motivation.

Stort knudret træ i skoven

Sådan arbejder vi med empowerment

Hos TrygtMiljø arbejder vi med empowerment med fokus på, at borgeren som udgangspunkt vil være i stand til at nå sit habituelle selvstændige niveau på et tidspunkt i forløbet. Derfor arbejder vores medarbejdere altid på muligheden for, at vi kan opnå et samarbejde med borgeren på en sådan måde, at magten bliver fordelt i en fælles interaktion.


Medarbejderne fokuserer på borgerens ressourcer og muligheder, frem for de begrænsninger der findes i den aktuelle situation.

Borgeren bliver - til trods for diagnoser, udfordringer, verbal eller fysisk udadrettet adfærd - opfattet som en ligeværdig samarbejdspartner med respekt på forskellen mellem at have faglig viden og borgerens livserfaring.


Borgerens livserfaring bliver desuden anset som en vigtig informationskilde til samarbejdet om at fremme borgerens empowerment proces.