Hvad er en pædagogisk vagt?

En pædagogisk vagt er uddannet til konfliktnedtrapning og tryghedsskabende relationer. Vagten fungerer som støttefunktion til institutioners faste personale og hjælper med at forebygge eskalering af udadreagerende adfærd, så der skabes tryghed for medarbejdere og borgere.


Vores pædagogiske vagter er specialister i at skabe tryghed og sikkerhed på institutioner, hvor konflikter kan forekomme.


Har I akut brug for hjælp? Eller skal vi lave et længerevarende samarbejde?

Vi tilbyder både lange samarbejder, hvor vi indgår i jeres skemalægning og korte indsatser, hvis I i en periode har et særligt behov for ekstra hænder.

Vores kompetente personale er klar til at rykke ud både akut og i længere perioder.

Fordele ved at have en pædagogisk vagt

  • Sikrer et trygt arbejdsmiljø
  • Giver større arbejdsglæde
  • Færre sygemeldinger
  • Reduktion af farlige situationer


Få fat i en pædagogisk vagt med det samme

Hvorfor vælge en pædagogisk vagt?

Udadreagerende adfærd i psykiatrien skaber utryghed

I psykiatrien udspiller den udadreagerende adfærd sig på mange måder. I flere tilfælde skaber det utryghed hos borgere, patienter og medarbejdere. Når en patient har udadreagerende adfærd er der derfor vigtig, at vagten har de rette ressourcer og den rette erfaring til at håndtere situationen.


Udadreagerende adfærd kan vise sig på forskellige måder. Adfærden kan både være aggressiv og ikke-aggressiv og kan vise sig verbalt eller fysisk.


Har I brug for hjælp?

Ring nu


Uanset, om adfærden er aggressiv eller ej - eller om den er verbal eller fysisk kan det være utrygt for omgivelserne. Og derfor er relationen mellem patienten og vagten vigtig.


Pædagogiske vagter fra TrygtMiljø er uddannet til at skabe tryghedsskabende relationer og håndtere konflikter, så det skaber tryghed hos patienter og medarbejdere.


Sikkerhed for patienter og personale

Vil I skabe større arbejdsglæde for jeres medarbejdere? En pædagogisk vagt letter presset og skaber sikkerhed, så I får en større tryghed hos personalet og et bedre arbejdsmiljø. Større tryghed og et godt arbejdsmiljø resulterer i glade medarbejdere og færre sygemeldinger.


En pædagogisk vagt skaber ro omkring udadreagerende patienter, så både den udadreagerende patient og de øvrige patienter kan være trygge. Her er det især vigtigt, at vagten arbejder ud fra den rette tilgang, så patienterne føler sig set, hørt og forstået.


Vores vagter arbejder metodisk ud fra tryghedsgivende, pædagogiske og sikkerhedsmæssige arbejdsgange, der bl.a. indebærer tillidsskabende relationsopbygning og konfliktnedtrappende samtaleteknikker.


Hør, hvordan vi kan skabe sikkerhed hos jer

Professionelle sikkerhedsmedarbejdere i psykiatrien

Tryghed og værdighed for psykiatriske patienter

Vi leverer uddannede sikkerhedsmedarbejdere, der fokuserer på borgere og patienters værdighed og integritet. Vi arbejder derfor ud fra 3 grundlæggende principper:

  • Værdighed
  • Omsorg
  • Ansvar


Vi tilbyder erfarent personale, der hjælper med skærmning i psykiatrien. Nogle borgere, der har en psykisk lidelse, udviser destruktiv eller selvskadende adfærd. I disse tilfælde hjælper TrygtMiljø med skærmning, hvor vi ligesom ved alle andre borgere ser borgeren i øjenhøjde og med respekt skaber tryghed for den enkelte borger og omgivelserne.

Tryghedsmedarbejder støtter skærmet borger

Kompetente, pædagogiske og professionelle

Vores pædagogiske vagter er specialister

Sikkerhedsmedarbejder, tryghedsvikar, tryghedsvagt eller pædagogisk vagt. Betegnelserne er mange, men samlet for medarbejderne hos TrygtMiljø gælder det, at vi er specialister.


Vores vagtværn af pædagogiske vagter er specialuddannede inden for eks. konflikthåndtering, voldsforebyggelse og deeskalering, så de altid håndterer en presset situation på bedst mulig vis.


Læs mere om vores faglige metoder

Medarbejder støtter ung borger

Vagtbureau med uddannede vikarer

Et specialpædagogisk vikarbureau

TrygtMiljø er et vagtbureau med vikarer. Og vi er et vikarbureau med pædagogiske vagter. Mangler du pædagogisk uddannet personale til skærmning, konflikthåndtering eller lignende kan vores veluddannede sikkerhedspersonale hjælpe jer. Vores medarbejdere er velkendt af personalet i psykiatrien og på socialområdet og hjælper jer med at håndtere udadreagerende borgere på den bedst mulige måde. Vi fungerer som et pædagogisk vagtværn, der er klar til at hjælpe jer, jeres personale og jeres borgere.


Vores personale er pædagogiske vagter, sikkerhedsmedarbejdere, tryghedsmedarbejdere, skærmere og alt derimellem. Vi er et vikarbureau, der har specialpædagogisk erfaring og uddannelse.


Skal vi leverer jeres vikarer fremadrettet?


Kontakt os på 7174 9797

TrygtMiljø-holdet