TrygtMiljø arbejder med sikkerhed i psykiatrien
TrygtMiljø har lang erfaring med personsikkerhed i psykiatrien. Vi dækker bl.a. psykiatriske afdelinger i Region Midt.
TrygtMiljø støtter ved demens og udadreagerende adfærd
Vi har meget erfaring fra området, der omhandler borgere der er ramt af demens, og udviser udadrettet adfærd, som skaber utryghed for plejepersonale, medbeboere og pårørende.
TrygtMiljø tilbyder vikarer inden for socialområdet
Med afsæt i mange års bred erfaring tilbyder vi støtte indenfor socialområdet. Vi skaber tryghed i omgivelser, hvor der opleves udadrettet adfærd fra borgere.
Ung pige med udadrettet adfærd
Vi tilbyder, støtte til jer der vagetager opgaver med børn og unge med udadrettet adfærd, hvor vi skal opretholde sikkerhed i omgivelserne for både barnet/den unge og personalet.

Pædagogisk skærmning hos Trygt Miljø

Skærmning eller pædagogisk skærmning skal være med til at beskytte borgere mod indtryk og oplevelser, der kan virke som en fysisk eller psykisk belastning.


Trygt Miljø benytter skærmning som faglig metode i vores arbejde med personer med udadreagerende adfærd. Ved at sætte rammerne for et passende niveau af sansemæssige og kommunikative indtryk, oplever borgeren at være i balance i eget liv. Derved opstår tryghed for både borgeren, medborgere, personale og familie.


Vi hjælper blandt andet med pædagogisk skærmning af demente i social- og sundhedssektoren. Vi hjælper også med skærmning på socialområdet og yder skærmning til psykisk syge.


Det er vigtigt, at personer der udøver skærmning er uddannet og trænet i disciplinen. Derfor gør vi meget ud af, at udvælge vores medarbejdere og uddanne dem løbende, så vi kan agere som tryghedsskabende personale for borgere og personale.


Vores vikarer er kendte og oplært i de forskellige skærmningsniveauer som er gældende.


Trygt Miljø har flere gange haft succes med professionel skærmning af demente. Vi har hjulpet Nina og hendes demensramte mand, Erik, på hans plejehjem. Læs historien her, hvordan Erik fik to nye ‘knejter’, som han lavede aktiviteter med, og læs hvordan Nina igen kunne mærke den mand, hun først blev forelsket i.


Behovet for en tryg hverdag


Det er ikke altid at vi er herre over, hvad livet byder os. For nogle medfører psykisk eller fysisk handicap nogle gange vredesudbrud eller vold. Udadreagerende adfærd ses hos nogle som følge af bl.a. demens, autisme eller psykiske sygdomme.


Det kan være hårdt for omverden og skabe utryghed på bosted, plejehjem eller på afdelingen. Allermest går det ud over personen med adfærden, som ikke længere kan kontrollere sine udbrud


I tilfælde, hvor den udadreagerende adfærd bliver for udfordrende for plejere og pårørende, kan det være en nødvendig intervention at benytte en skærmning for at opretholde sikkerhed og tryghed i miljøet.


Skærmning eller pædagogisk skærmning skal benyttes for at mindske utryg adfærd og den voldsrisiko, der kan opstå når en person har en udadreagerende adfærd.


Har du brug for skærmning til en borger eller en pårørende til en, der kunne have brug for skærmning?


KONTAKT TRYGT MILJØ