TrygtMiljø arbejder med sikkerhed i psykiatrien
TrygtMiljø har lang erfaring med personsikkerhed i psykiatrien. Vi dækker bl.a. psykiatriske afdelinger i Region Midt og Region Nordjylland.
TrygtMiljø støtter ved demens og udadreagerende adfærd
Vi har meget erfaring fra området, der omhandler borgere der er ramt af demens, og udviser udadrettet adfærd, som skaber utryghed for plejepersonale, medbeboere og pårørende.
TrygtMiljø tilbyder vikarer inden for socialområdet

Se mere om en tryghedsmedarbejder til socialområdet her

Med afsæt i mange års bred erfaring tilbyder vi støtte indenfor socialområdet. Vi skaber tryghed i omgivelser, hvor der opleves udadrettet adfærd fra borgere.
Ung pige med udadrettet adfærd

Se mere om en tryghedsmedarbejder til børn og unge her

Vi tilbyder støtte til jer, der varetager opgaver med børn og unge med udadrettet adfærd, hvor vi skal opretholde sikkerhed i omgivelserne for både barnet/den unge og personalet.
Pædagogiske vagter med udadreagerende psykiatrisk patient

Se mere om pædagogiske vagter

Vi hjælper jer med at håndtere særlige situationer i psykiatrien. Med specialuddannede pædagogiske vagter skaber vi tryghed for borgere og personale.

Hvad er pædagogisk skærmning?

Pædagogisk skærming er metode, hvor man skaber tryghed og sikkerhed ved at skærme potentielt udadreagerende eller selvskadende borgere, så de ikke gør skade på omgivelserne eller sig selv.

Skærmning tager hensyn til borgerens behov ved at skærme borgeren fra stimuli som eks. overvældende sanseindtryk. Skærmning hjælper mod udadreagerende adfærd ved at have borgeren i centrum og besytte borgeren mod triggers, der får ham/hende til at reagere verbalt eller fysisk.


Den socialpædagogiske tilgang hjælper ved at skabe struktur, genkendelighed og tryghed for borgere. Pædagogisk skærmning er derfor et oplagt redskab inden for social- og sundhedsområdet, psykiatrien, demensområdet og ved børn og unge. Borgeren er i centrum og beholder sin værdighed. Og vores medarbejdere er specialuddannet i metoden.

TrygtMiljø Pædagogisk skærmning - TrygtMiljø-medarbejder og ung

Pædagogisk skærmning hos TrygtMiljø

Skærmning eller pædagogisk skærmning skal være med til at beskytte borgere mod indtryk og oplevelser, der kan virke som en fysisk eller psykisk belastning.


TrygtMiljø benytter skærmning som faglig metode i vores arbejde med personer med udadreagerende adfærd. Ved at sætte rammerne for et passende niveau af sansemæssige og kommunikative indtryk, oplever borgeren at være i balance i eget liv, og vi skaber pædagogisk sikkerhed. Derved opstår tryghed for både borgeren, medborgere, personale og familie.


Vi hjælper blandt andet med pædagogisk skærmning af demente i social- og sundhedssektoren. Vi hjælper også med skærmning på socialområdet og yder skærmning til psykisk syge.


Det er vigtigt, at personer der udøver skærmning er uddannet og trænet i disciplinen. Derfor gør vi meget ud af, at udvælge vores medarbejdere og uddanne dem løbende, så vi kan agere som tryghedsskabende personale for borgere og personale.


Vores vikarer er kendte og oplært i de forskellige skærmningsniveauer som er gældende.


TrygtMiljø har flere gange haft succes med professionel skærmning af demente. Vi har hjulpet Nina og hendes demensramte mand, Erik, på hans plejehjem. Læs historien her, hvordan Erik fik to nye ‘knejter’, som han lavede aktiviteter med, og læs hvordan Nina igen kunne mærke den mand, hun først blev forelsket i.

Behovet for en tryg hverdag


Det er ikke altid at vi er herre over, hvad livet byder os. For nogle medfører psykisk eller fysisk handicap nogle gange vredesudbrud eller vold. Udadreagerende adfærd ses hos nogle som følge af bl.a. demens, autisme eller psykiske sygdomme.


Det kan være hårdt for omverden og skabe utryghed på bosted, plejehjem eller på afdelingen. Allermest går det ud over personen med adfærden, som ikke længere kan kontrollere sine udbrud.


I tilfælde, hvor den udadreagerende adfærd bliver for udfordrende for plejere og pårørende, kan det være en nødvendig intervention at benytte en skærmning for at opretholde sikkerhed og tryghed i miljøet.


Skærmning eller pædagogisk skærmning skal benyttes for at mindske utryg adfærd og den voldsrisiko, der kan opstå når en person har en udadreagerende adfærd. Det kan være nyttigt til at begrænse aggressiv adfærd for at beskytte borgeren og dennes omgivelser. Vores skærmere skaber pædagogisk sikkerhed og nedtrapper aggressiv adfærd.


Har du brug for skærmning af en borger? Eller er du pårørende til en borger, der kunne have godt af skærmning?


KONTAKT TRYGTMILJØ

Enkeltmandsprojekt

Skal I have løst et enkeltmandsprojekt - eller det vi kalder et miljøskifte – er TrygtMiljø den helt rette samarbejdspartner.

Indimellem kan det være nødvendigt at flytte en borger fra et givent miljø. Det kan være et bosted, egen bolig eller noget helt tredje.


Et miljøskifte og enkeltmandsprojekt bliver typisk sat i værk for at beskytte borgeren, således at borgeren ikke udøver skade på sig selv eller andre. Men det kan også være en løsning, der forebygger, at borgeren skaber uhensigtsmæssige situationer for sig selv.


Læs mere her


TrygtMiljø Enkeltmandsprojekt