Betydning af vores værdier

Professionel ordentlighed

For os er det meget vigtigt at vi er professionelle i vores opgaver og at ordenlighed er synlig i alle dele af vores arbejde.


Det ordentlige og professionelle kommer til udtryk i vores seriøse tilgang til opgaven fra vi indleder med dialog, gennem hele forløbet og til vi afslutter opgaven.


Vi ønsker at skabe gennemsigtighed og klarhed over opgavens indhold, omfang, og nødvendighed i alle faser. Dermed sikrer vi også, at det økonomiske aspekt stemmer overens med, hvad der er nødvendigt for jeres specifikke opgave.


Dette anser vi for at være en troværdig og ordentlig tilgang for samarbejdet med vores kunder. Professionalismen synliggør vi også med vores tryghedsmedarbejdere, som udfører deres arbejde og løser vores opgaver med respekt og forståelse for jeres situation.


Med afsæt i kombinationen af tryghedsmedarbejderne store erfaring og uddannelse, sikrer vi et solidt fagligt grundlag, når vi tager hånd om de konflikter og situationer, der skaber utryghed i de specifikke situationer.


Dette betyder, vi kan være med til at skabe det trygge miljø for både borger, personale, medbeboere og pårørende.


Værdighed, integritet og sårbarhed

Respekt for det sårbare menneske som befinder sig i en svær situation og periode i sit liv, er afgørende for vores arbejde.


Derfor arbejder vi altid ud fra mindstemiddelprincippet. Det betyder, vi udelukkende benytter metoder som griber mindst muligt ind i borgerens liv.


Vores tilgang til og syn på magtanvendelser er, at vi kun benytter magtanvendelse som det absolut sidste alternativ. Det vil sige, at det kun er i situationer, hvor vi fagligt vurderer, at borgeren er til fare for egen eller andres sikkerhed.


I vores arbejde med et sårbart menneske, skal det være tydeligt, at vi vægter, støtter og tager vare på borgerens værdighed i meget højt grad. 


I mødet med borgeren skal vi have respekt for dennes mening og holdninger til eget liv, og vi møder borgeren med en naturlig tillid.


Vi fokuserer på vores fælles relation fra første færd, og at naturlig tillid er et klart udtryk for, at vi altid vil den anden, det absolut bedste. 


Professionel ordentlighed

Vi gør en ære i at arbejde med professionel ordentlighed, der er synlig i hele vores arbejdsfelt.

Det ordentlige og professionelle kommer til udtryk i vores seriøse tilgang til opgaven fra vi indleder med dialog, gennem hele forløbet og til vi afslutter opgaven.


Vi ønsker at skabe gennemsigtighed og klarhed over opgavens indhold, omfang, og nødvendighed i alle faser. Dermed sikrer vi også, at det økonomiske aspekt stemmer overens med, hvad der er nødvendigt for jeres specifikke opgave.

Dette anser vi for at være en troværdig og ordentlig tilgang for samarbejdet med vores kunder.

Professionalismen synliggør vi også med vores tryghedmedarbejdere, som udfører deres arbejde og løser vores opgaver med respekt og forståelse for jeres situation.


Med afsæt i kombinationen af tryghedsmedarbejderne store erfaring og uddannelse, sikrer vi et solidt fagligt grundlag, når vi tager hånd om de konflikter og situationer, der skaber utryghed i de specifikke situationer.


Dette betyder, vi kan være med til at skabe det trygge miljø for både borger, personale, medbeboere og pårørende.