Om Safetycrew

Autoriserede opgaver siden 2003

Safetycrew har siden 2003 løst alle opgaver, der kræver autoriserede vagter og dørmænd. Vi er en autoriseret vagtvirksomhed, hvor alle vores medarbejdere har gennemført de lovpligtige kursus, det kræver, når de skal arbejde inden for området.


Det betyder samtidig, at vi løbende opdaterer vores viden og ikke går på kompromis med sikkerhed og kvalitet, når vi skal løse vores opgaver.


Vi bestræber os på, at vi altid levere den bedste indsats for at leve op til den tillid, vores kunder viser os. Ærlighed og troværdighed er i højsædet, og vi har altid kunden og kundens opgave i fokus.


Da to opgaver sjældent er ens, vil vores priser på opgaverne ofte variere. Kontakt os derfor, så vi kan finde den bedste løsning til den pågældende opgave.


Vores vision er at alle kundens behov skal blive dækket til den meste rimelige pris. At vi vil være de bedste, betyder ikke nødvendigvis, at vi også er de dyreste!


Vores vigtigste opgave er at skabe tryghed, og at kunden aldrig er i tvivl om, de er i de bedste hænder hos os. Derfor er alle vores medarbejdere uddannet til at håndtere enhver situation professionelt og fornuftigt, uden at vi går på kompromis med sikkerheden.


Vores udgangspunkt er Viborg, hvor fra vi dækker hele Jylland og Fyn.


Tryk her for at komme videre til  SafetyCrew.dk


Stentårn på stranden med mennesker

ISO-certificering

Safetycrew gennemgår ISO-certificering én gang årligt for at varetage virksomhedens kvalitet og sikre, at vore arbejdsstrukturer er ensrettet og veltilrettelagt.


Vi anser kvalitet som særdeles vigtigt, når vi skal at yde den bedste faglige service for vores kunder. Dertil er ISO certificeringen med til, at sikre efteruddannelse af vores ledere og medarbejdere.

Safetycrew er ISO certificeret

Viborg Stifts Folkeblad december 2019

"I 2015 indledte Benny Jørgensen et samarbejde med et firma, der havde behov for mandskab til at varetage opgaver inden for skærmning. Her handlede arbejdet ikke længere om at holde fulde og udadreagerende folk ude fra festen, men derimod om at hjælpe til ved at skabe tryghed for det psykiatrifaglige personale i deres arbejde med de mest udadreagerende borgere på psykiatriske afdelinger, institutioner og bosteder i Region Midtjylland."


En artikel der fortæller om udviklingen gennem de sidste 20 år hos Safetycrew - "Fra byture til behandlingssteder.."


Læs artiklen her

Artikel fra Erhvervs+ i Viborgs Stifts Folkeblad om Benny Lauge Jørgensens rejse