Få kompetent støtte i eget hjem

Bostøtte i eget hjem er henvendt til borgere med betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller sociale problemer. Vi er klar til at tilbyde støtte og omsorg.

Ifølge servicelovens §85 skal kommunen tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov for det på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer


TrygtMiljøs pædagogiske vikarer bruger faglighed, empati og omsorg, når de hjælper med støtte og udvikling af færdigheder hos personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. 


Ethvert samarbejde om bostøtte i eget hjem tager udgangspunkt i den enkelte persons behov og situation. Sammen med borgeren og eventuelle pårørende finder vi frem til det forløb, der kommer til at skabe den største forskel. 

Bostøtte §85

Hvad kan støtte i eget hjem indebære?

Støtte i eget hjem kan tage mange former, hvor borgerens behov og egne ressourcer er i centrum, når støtten skal udformes i en konkret handleplan

Støtte i eget hjem handler ikke kun om at styrke eller kompensere borgeren i forhold til funktionsnedsættelse. Det handler også om at hjælpe borgeren gennem vejledning og støtte, så de bliver bedre i stand til at få et hverdagsliv til at fungere. Det skaber en følelse af indflydelse på eget liv, motivation og øget trivsel hos borgeren og sikrer en værdig og meningsfyldt hverdag.


En støtteperson kan blandt andet hjælpe med:

 • Håndtering af hverdagen samt skabe struktur for borgeren.
 • Daglig støtte til praktiske gøremål: ADL (Almindelig dagligdags livsførelse), oprydning, rengøring, tøjvask, indkøb, madlavning mm.
 • Hjælp til at forstå og få læst offentlig og digital post.
 • Genoptræning og motion i eget hjem.
 • Håndtering af post og økonomiske spørgsmål.
 • Støtte i at indgå i sociale relationer og etablere og vedligeholde sundt netværk og familiekontakt.
 • Deltagelse i aktiviteter, som giver positivt livsindhold.
 • Fastholdelse i beskæftigelse/uddannelse, hvis det er relevant.
 • Støtte og ledsagelse i kontakten til myndigheder, lokalpsykiatri, banker, jobcenter, læge mm.
 • Hjælp til god personlig hygiejne, kost og motionsvaner.
støtte i eget hjem

TrygtMiljø har rammerne

Til sagsbehandleren
 • Matriklen er beliggende i Viborg Kommune i rolige omgivelser tæt på indkøb og aktivitetsmuligheder.
 • En afdeling, der maksimalt rummer 1-2 beboere med lignende behov for pædagogisk behandling.
 • Man kan bo i en særforanstaltning, hvis man har et hjælpebehov, der ikke kan opfyldes andre steder, f.eks. behov for skærmning fra andre beboere, eller hvis man i perioder kan være til fare for sig selv eller andre. Eller hvis man af andre årsager ikke kan magte at være sammen med andre.
 • Højt sikkerhedsniveau for såvel beboere som personale, og det omgivende samfund.
 • Nærværende personale der brænder for deres arbejde.
 • En Individuel handlingsplan, hvor der tages hensyn til beboerens kompetence- funktions- og udviklingsniveau.
 • Omdrejningspunktet er at skabe en dagligdag der motiverer og giver mening for beboeren.
 • Aflastning på hverdage eller i weekender er også en mulighed.


Hør, hvordan vi kan hjælpe dig med din særforanstaltninger:


Kontakt TrygtMiljø


TrygtMiljø bolig

Ledige pladser – Vi har 0 LEDIGE PLADSER tilbage i dette tilbud. (Opdateret d.03.03.24)

Vi er åbne for skabe trygge rammer i hele landet. Se hvordan vores tilbud i Viborg ser ud.
Hus Viborg Front

Hus

Hus Viborg Front

Hus

Hus Viborg bag

Hus

Hus Viborg Stue

Stue

Hus Viborg køkken-alrum

Køkken-alrum

Hus Viborg Terrasse

Terrasse

Hus Viborg Værelse

Værelse

Værelse

Værelse

Værelse

Værelse