Hvad betyder udadreagerende adfærd?

Udadreagerende adfærd kan inddeles i 2 kategorier og 2 underkategorier

Verbal udadreagerende adfærd

 • verbal-aggressiv adfærd
 • verbal-ikke aggressiv adfærd


Fysisk udadreagerende adfærd

 • fysisk-aggressiv adfærd
 • fysisk-ikke aggressiv adfærd


Udadrettet adfærd, hvad enten den sker hos børn og unge eller andre, kan altså både være verbal og fysisk og enten aggressiv eller ikke aggressiv. Vi har uddybet kategorierne i dette indlæg.


Adfærd er en kommunikationsform. Så når adfærden bliver udadreagerende, er det en måde at kommunikere på, at man er utilfreds, frustreret eller føler afmagt.


Når temperamentet løber løbsk, eller frustrationerne bliver for store, går det ud over barnets eller den unges generelle trivsel. Det kan være svært at indgå i sociale relationer, og udviklingsmuligheder bliver enten stoppe eller forstyrret, hvilket blot skaber endnu større frustrationer.

Børn og unge med udadreagerende adfærd

Udadreagerende adfærd hos børn og unge skyldes ofte, at barnet/den unge har svært ved sociale relationer og har svært ved at styre deres følelser. Udadreagerende børn og unge reagere vidt forskelligt. Det kan være ved at komme med aggressive vredesudbrud - både verbalt og fysisk.


Aggressiv adfærd er ikke et bevidst valg hos børn og unge, men ofte en reaktion på frustration og vrede. Det kan eksempelvis skyldes:

 • Adfærdsproblemer
 • ADHD
 • Autisme
 • Misbrug
 • Uro i hjemmet


Når adfærden er aggressiv, er det derfor vigtigt, at man reagerer med omsorg og har personen i centrum. Vores medarbejdere er uddannede i at skabe en god og tillidsskabende relation, så konflikter bliver håndteret ordentligt.


Uanset om udadrettet adfærd skyldes psykiske lidelser, misbrugsproblematikker eller noget helt andet, hjælper vi med at tage hånd om barnet eller den unge og sikre tryghed for vedkommende selv, pårørende og personale. Vi er specialister i konflikthåndtering  og pædagogik, så det hele foregår på en ordentlig måde.

Hvad kan man gøre ved udadreagerende adfærd?

Sikre rammer for børn og unge

Børn og unge med adfærdsproblemer har brug for tryghed og sikre rammer. Det er vigtigt, at man altid træder nænsomt og ikke overskrider deres grænser. Når vi hjælper med skærmning af børn og unge, foregår det derfor med fokus på trivsel og udvikling, så relationen mellem tryghedsmedarbejder og barn/ung bygger på forståelse og kendskab til situationen.


Hos TrygtMiljø har vi siden 2003 samarbejdet med institutioner og opholdssteder om at aflaste, støtte og vejlede. Vi tilbyder eksempelvis et miljøskifte, hvor vores kompetente medarbejdere enten selvstændigt eller i tæt tværfagligt samarbejde med jer skaber trygge rammer for den unge.


Vi sidder klar til at høre fra dig kl. 8 - 16 på hverdage, eller når du har akut brug for os.


Ring til os på 71 74 97 97 

Tryghedsskabende og pædagogiske medarbejdere

Vores pædagogisk uddannede medarbejdere er erfarne i og sætter en ære i at skabe trygge rammer for borgere med udadreagerende adfærd. Vi sørger altid for, at alle vores tryghedsmedarbejdere har de bedste forudsætninger for at gøre jeres arbejdsdag god og sikker.


Konflikthåndtering, afstemt pædagogik og Low Arousal er blot nogle af de tilgange, vi har til vores arbejde. Vi arbejder metodisk ud fra tryghedsskabende, pædagogiske og sikkerhedsmæssige tilgange. På den måde arbejder vores medarbejdere mod, at:

 • skabe en tillidsfuld relation.
 • få kendskab til konflikten, og hvorfor den opstår.
 • få en forståelse af, hvad konflikten gør ved barnet/den unge og omgivelserne.
 • konfliktnedtrappe via samtaleteknikker.


I nødstilfælde, når akutte situationer opstår, er vores tryghedmedarbejdere instrureret i nænsomt nødværge, der med respekt for det enkelte menneske løser og afværger konflikter.


Du kan læse mere om vores faglige metoder her.

Hvilke typer af trygheds- og sikkerhedsopgaver varetager vi?

Vores tryghedsmedarbejdere skaber ro og tryghed, mens I tager jer af den socialpædagogiske indsats.


Opgaverne omfatter eksempelvis:

 • Midlertidigt botilbud jr. § 110 og § 107 
 • Aflastning og støtte § 84 og § 85
 • Længerevarende og permanente botilbud jr. §108
 • Opholdssteder for børn og unge jr. § 66
 • Døgninstitutioner, åbne og delvis lukkede jr. §67
 • Sikrede afdelinger


Vi varetager desuden miljøskifte - også kendt som enkeltmandsprojekter, når en borger har behov for at blive skånet for sine omgivelser.

Ung dreng taler med tryghedsmedarbejder fra TrygtMiljø

Et tryghedsforløb, der passer til jeres behov

Har I brug for skærmning i en kortere eller længere periode til at håndtere uhensigtsmæssig adfærd af både verbal eller fysisk karakter? Eller skal I bruge en kompetent vikar med kort varsel til et udadreagerende barn eller en udadreagerende ung?


Ring til os nu


Eller kontakt os her, så vi sammen kan lægge en plan for et forløb, der opfylder jeres behov.


Tryghedsmedarbejder støtter ung pige