TryghedsopgaverSocialt udsatte

Vi tilbyder vores kompetencer indenfor området med mennesker der af forskellige årsager er socialt udsatte.

Støtten kan foregå i egen bolig, på væresteder, eller i centre/botilbud.


I mange tilfælde vil opgaver med socialt udsatte borgere være tilfælde, hvor der opstår udadreagerende adfærd hos den enkelte borger, som derved skaber utryghed i sine omgivelser, eller overfor pædagogisk personale som yder støtte til borgeren. 


Borgere indenfor dette område er eller har ofte været i et misbrug, der påvirker dem i deres handlemuligheder. I disse tilfælde kan vi eksempelvis tilbyde vores støtte til personalet der fx skal træne ADL opgaver ved hjemmebesøg, eller ved deltagelse i sociale kontekster fx hos væresteder.