Safetycrew søger flere nye medarbejdereVi mangler flere nye medarbejdere til dørmandsopgaver i området omkring Viborg.


Ansøg her


Eventvagt

Mangler i eventvagter til koncerter, diskoteker, ungdomsfest eller private arrangementer? Safetycrew løser enhver tryghedsgivende vagtopgaver og har leveret sikkerhedspersonel siden 2003.

Servicevagt

Safetycrew er jeres professionelle valg til opgaver, der kræver servicevagter imindre butikker, strøget, butikscentre og butikskoncerner. Vi har leveret sikkerhedspersonel til serviceområdet siden 2003.

Akut psykiatri

Tryghedsskabende sikkerhedspersonel til psykiatrien i hele Region Midt. Vi løser opgaver på de psykiatriske afdelinger på sygehusene i Skejby, Viborg, Horsens, Randers og Herning.

Skab sikkerhed med SafetycrewSikret sikkerhed siden 2003

Hos Safetycrew løser vi mange forskellige slagsopgaver, derfor har vi også ansat forskellige folk til at løse opgaverne. Vi kan derfor tilbyde vores kompetencer indenfor et bredt felt.


Vi bidrager med trygheds- og sikkerhedspersonale til akutpsykiatrien i Region Midt, hvor medarbejderne er uddannet vagt, opdateret førstehjælp og med flere relevante tillægs kurser og uddannelser.


Vores servicevagter, der professionelt varetager opgaver i butikker, butikscentre og som strøgvagt, er alle uddannet vagt og opdateret førstehjælp.


Eventvagter ansat til at varetage gymnasiefester, diskoteker, ungdomsfester og private arrangementer, har enten dørmandskort eller vagtkort.


Er du interesseret i et uforpligtende tilbud på en specifik opgave ring nu 71994128

Viborg Stifts Folkeblad december 2019

"I 2015 indledte Benny Jørgensen et samarbejde med et firma, der havde behov for mandskab til at varetage opgaver inden for skærmning. Her handlede arbejdet ikke længere om at holde fulde og udadreagerende folk ude fra festen, men derimod om at hjælpe til ved at skabe tryghed for det psykiatrifaglige personale i deres arbejde med de mest udadreagerende borgere på psykiatriske afdelinger, institutioner og bosteder i Region Midtjylland."


En artikel der fortæller om udviklingen gennem de sidste 20 år hos Safetycrew - "Fra byture til behandlingssteder.." 


Læs artiklen her

En artikel fra Erhvervs+ i Viborg Stifts Folkeblad december 2019 om udviklingen fra dørmand til skærmning i psykiatrien