viden_om_udadreagerende _adfærd

Udadreagerende adfærd

Udadreagerende adfærd har stor omkostning for menneskerne der befinder sig i omgivelserne, men også for mennesket selv der har denne adfærd. Bliv klogere på udadreagerende adfærd.
viden_om_skærmning

Viden om skærmning

Vi ønsker at beskytte den enkelte borger, ved at begrænse ydre påvirkninger. Det gør vi blandt andet ved at benytte pædagogisk skærmning til at mindske og kontrollere mængden af sanseindtryk. Få mere viden om skærmning.
viden_om_konflikthåndtering

Konflikthåndtering

Vi ved, at håndtering af konflikter handler om respekt. Det handler om respekt for hinanden, respekt for sig selv og at stå ved egne værdier for derigennem opnå kontrol for egne livsbetingelser. Læs mere om Konflikthåndtering.
viden_om_miljøtearapi

Miljøterapi

Vores medarbejdere har fokus på at arbejde i dynamiske omgivelser, når vi arbejder med miljøterapi. Vi arbejder ud fra: Beskyttelse, Støtte, Struktur, Engagement og Validering. Læs mere om Miljøterapi.
viden_om_empowerment

Empowerment

Begrebet empowerment betyder og handler om den styrke, magt og kraft det enkelte menneske benytter sammen med sin erkendelse, indsigt og selvforståelse. Bliv klogere på Empowerment.