Viden om pædagogisk skærmninghos Trygt Miljø

Trygt Miljø anvender pædagogisk skærmning som professionel, faglig arbejdsmetode. Vi ønsker at beskytte den enkelte borger, ved at begrænse ydre påvirkninger. Det gør vi blandt andet ved at benytte den socialpædagogiske skærmning til at mindske og kontrollere mængden af sanseindtryk.


Trygt Miljø foretager ikke en indgriben i hele borgerens hverdag og fjerner alle indtryk og stimuli. Men vi sætter rammerne så borgeren kan beholde sin integritet og værdighed.


Få hjælp af Trygt Miljø til skærmning:


Kontakt os

Hvorfor kan pædagogisk skærmning være nødvendigt?Behovet for en tryg hverdag

Det er ikke altid at vi er herre over, hvad livet byder os. For nogle medfører psykisk eller fysisk handicap nogle gange vredesudbrud eller vold. Udadreagerende adfærd ses hos nogle som følge af bl.a. demens, autisme eller psykiske sygdomme.


Det kan være hårdt for omverden og skabe utryghed på bosted, plejehjem eller på afdelingen. Allermest går det ud over personen med adfærden, som ikke længere kan kontrollere sine udbrud.


I tilfælde, hvor den udadreagerende adfærd bliver for udfordrende for plejere og pårørende, kan det være en nødvendig intervention at benytte en pædagogisk skærmning for at opretholde sikkerhed og tryghed i miljøet.


Pædagogisk skærmning skal benyttes for at mindske utryg adfærd og den voldsrisiko, der kan opstå når en person har en udadreagerende adfærd.

hvorfor_er_pædagogisk_skærmning_nødvendig

Tryghedsskabende personale

Faglige og dygtige

Det er vigtigt, at personer der udøver “skærmning” er uddannet og trænet i disciplinen. Derfor gør vi meget ud af, at udvælge vores medarbejdere og uddanne dem løbende, så vi kan agerere som tryghedsskabende personale for borgere og personale.


Da borgerens værdighed og integritet er det vigtigste for os, gør vi meget ud af, ikke kun at have fagligt dygtige medarbejdere. Vi vælger også vores medarbejdere ud fra, hvilke værdier de har.


Hos Trygt Miljø arbejder vi alle ud fra vores 3 principper:

  • Omsorg
  • Ansvar
  • Værdighed

Støttende skærmning

Vi ved, at pædagogisk skærmning er en indgribende metode for borgeren. Derfor arbejder Trygt Miljø med stor etisk fokus under opgaveløsningen. 


Ved udadreagerende adfærd ses det ofte, at reaktionerne skyldes påvirkninger og indtryk i de omgivelser, som borgeren befinder sig i. Med stor viden om den socialpædagogiske skærmning og med respekt for borger, personale og omgivelser, kan vi være det tryghedsskabende personale, der skaber et trygt miljø.


Vi kan træde til her og nu, hvis I har behov for det. Kontakt os, og sammen finder vi en løsning.


Kontakt os

Tryghed for borger og personale

Trygt Miljø tilbyder forskellige services indenfor støttende skærmning. Vores skærmning hjælper både borger, personale, medborgere og pårørende, som alle kan få en tryggere hverdag.


Vi tilbyder, at Trygt Miljøs medarbejdere varetager opgaven med skærmning i et tæt samarbejde med jeres/arbejdspladsens personalegruppe. Det giver mulighed for, at fortsætte arbejdet med de fremadrettede relations- og træningsopgaver hos borgeren.


Har I behov for det,  kan Trygt Miljø er også, at overtage den primære opgave omkring borgeren i en periode, hvor I/arbejdspladsen oplever utryghed i nærvær og samvær med borgeren.


Det giver et tiltrængt pusterum, hvor I fortsat kan benytte tiden til at genskabe den positive relation med borgeren.


Se mere, hvordan vi hjælper med pædagogisk skærmning: 


Skærmning hos Trygt Miljø

tryghed_for_borger_og_personale

Succesfuld pædagogisk skærmning

Fordele ved pædagogisk skærmning

Den socialpædagogiske skærmning kan ikke blot hjælpe borgeren med den udadreagerende adfærd. Men hele borgerens omverden, herunder medborgere, medbeborere, plejer, personale og pårørende kan mærke en forskel ved succesfuld skærmning.


Borgeren kan inden for kort tid opleve at være i mere balance i eget liv og reaktioner. Borgeren opnår en følelse af større tryghed og kan udvise større tryghed i sociale kontekster, som førhen kunne være udfordrende for borgeren.


Det betyder også at andre i omverden vil opleve større tryghed i omgivelserne og i samværet med borgeren. Derved kan borgeren opleve at blive inkluderet i fællesskabet i en større grad end før.


Trygt Miljø hjælper inden for social- og sundhedssektoren med pædagogisk skærmning. Blandt andet kan vi støtte med  skærmning af demente eller hjælpe med skærmning i psykiatrien.


Hør, hvordan vi kan hjælpe dig:


Kontakt os

Din oplagte samarbejdspartner

Som professionel hjælper, pædagog, sygeplejerske, ergoterapeut eller anden funktion, er der fordele ved at have Trygt Miljø som samarbejdspartner.


Trygt Miljø styrker trygheden på arbejdspladsen. Vi hjælper med at skabe et trygt og sikkert arbejdsmiljø for alle. Vi arbejder for at sikre, at arbejdspladsen og jer som professionelle ikke lider fysisk og eller psykisk overbelastning, når I passer jeres arbejde hos sårbare borgere, der har brug for jeres hjælp. 


Vi er omstillingsparate og ved, at hver dag, ikke er ens. Derfor arbejder vi med stor respekt for omgivelserne, jer som personale, medborgere og borgeren. Ved at være imødekommende og loyale, sikrer stabilitet og balance i omgivelserne.


Arbejdet med borgere, der er verbal eller fysisk udadreagerende kan være hårdt. Trygt Miljø ønsker at bidrage til, at I, som professionelle, kan varetage jeres arbejde uden at opleve svær belastning og blive nødsaget til sygemelding.


Derfor kan Trygt Miljø varetage forskelligartede opgaver, som kan hjælpe jer - her og nu eller i en kortere eller længere periode - så I stadig kan fokusere på resten af jeres arbejdsopgaver.


Ved hjælp af professionel støtte, vejledning og rammesætning, kan vi aflaste og give jer værktøjer.