Ældre

Vi tilbyder vores faglige erfaringer hos borgere i eget hjem i hjemmeplejen, på institutioner, plejehjem og plejecentre, hvor personale og andre beboer oplever utrygge omgivelser.

Demens

Vi har meget erfaring fra området, der omhandler borgere der er ramt af demens, og udviser udadrettet adfærd, som skaber utryghed for plejepersonale, medbeboere og pårørende.

Psykiatri

Med afsæt i mange års bred erfaring tilbyder vi støtte indenfor akut psykiatri og socialpsykiatri. Vi skaber tryghed i omgivelser, hvor der opleves udadrettet adfærd fra borgere.

Børn og unge

Vi tilbyder, støtte til jer der vagetager opgaver med børn og unge med udadrettet adfærd, hvor vi skal opretholde sikkerhed i omgivelserne for både barnet/den unge og personalet.

Handicap

Vi har god og bred erfaring indenfor handicap området, hvor vores personale er jeres medspiller til at skabe tryghed i jeres omgivelser. Vi holder fokus på værdighed i relationen med mennesket med handicap.

Autisme

Vi har god og bred erfaring indenfor autisme området, hvor vores personale medvirker til at skabe ro, tryghed, struktur og nærvær for mennesket med autisme.