SikkerhedsmedarbejderVi leverer tryghedsskabende sikkerhedsmedarbejdere til akutpsykiatrien i hele Region Midt.

Safetycrew har vundet Region Midts udbud i akutpsykiatrien, og er dermed leverandør af sikkerhedstjenester til hele psykiatrien.


Det vil sige, at vi dækker de psykiatriske afdelinger på sygehusene i Skejby, Viborg, Horsens, Randers og Herning.


Vores sikkerhedsmedarbejdere skaber tryghed og sikkerhed for både ansatte, patienter og pårørende på afdelingerne, og går ikke på kompromis med kvalitet, tryghed og sikkerhed. Derfor har alle vores sikkerhedsmedarbejdere naturligvis de obligatoriske kurser og vagt ID.


Vores arbejdsopgaver hos jer på de psykiatriske afdelinger handler primært om skærmning og at opretholde tryghed og sikkerhed for omgivelserne.


Vi tilbyder alle former for skærmning, og vi er særdeles bevidste om, det er en opgave, der kræver intensiv interventionsmetode. Derfor arbejder vi med høj faglig fokus på borgerens værdighed og integritet, når der er behov for, at vi anvender denne metode.


Som autoriseret vagtvirksomhed har vi stor fokus på kvalitet. Derfor er vi ISO certificeret med ISO 9001-2015 og gennemgår denne certificering én gang årligt.

Sikkerhedsmedarbejder til Region Midt